Kaçakçilikla mücadelede tedbirler artiriliyor. Bu kapsamda tüm gümrük girislerine konulacak X-Ray cihazlari ile araçlar kontrol edilecek.

images/g%C3%BCmr%C3%BCk_kap%C4%B1lar%C4%B1/kapikule_gumruk_kapisi.jpg


 X-RAY CİHAZI - Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Kaçakçılıkla mücadelede tedbirler artırılıyor. Bu kapsamda  tüm gümrük girişlerine konulacak X-Ray cihazları ile araçlar kontrol  edilecek.

Böylelikle  gümrüklü alana gelen araçların ne yük taşıdığı en başta görülebilecek.  Antrepolarda olası usulsüzlüğü önlemek için de tutanakları işletici, görevli  memur ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri imzalayacak.

Türkiye’de geçen yılın son  çeyreğinde Mersin Gümrüğü ile ortaya çıkan gümrükteki yolsuzlukların akıl  almaz hilelere yapılması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçirdi.  Bakanlık, Türkiye gümrüklerinde iki farklı yükteki tırların plakasını  değiştirerek hile yapılmasından, antrepolarda kırmızı et ve kanserojen  ayakkabıların çalınarak piyasaya sürülmesine kadar ortaya çıkarılan  usulsüzlüklere ilişkin tedbir arttı. 

 

GİRİŞLERE X-RAY  CİHAZI

Bakanlık, gümrük kapısından  çıktıktan sonra sahada yapılan X-Ray kontrollerini tüm gümrüklerde artık  gümrük girişine konulan X-ray cihazları ile yapma kararı aldı. Böylece  gümrük alanına giren aracın daha en başta ne yük taşıdığı görülecek. Aynı  aracın çıkışta da aynı yükle çıktığı belirlenecek. Böylece işlem için  bekleyenlerle, işlemi bitmiş araçlar birbirine karışmayacak.

 

‘ETKİLİ’  OLMAYACAKTI

Bu arada bakanlık, kırmızı  eti antrepoya verdikten sonra antrepoda o ürünün başka bir ürünle  değiştirilmesine ve kırmızı etin iç piyasaya sürülmesine konu olan olayla  ilgili işlemlerde etkili olduğunu belirlediği yetkilendirilmiş gümrük  müşavirlerinin yetkilerine de kısıtlama getirmek istedi. Ancak konuya  ilişkin yayımlanan Tebliğ, Danıştay 15’inci Dairesince iptal edildi. Tebliğ  ile antrepolarda gerçekleştirilen AN6, AN7, AN8, AN9 kodlu tespit raporları  ile antrepolara eşya girişine, antrepolardan eşya çıkışına, gümrük  yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol  sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasına ilişkin hükümler  kaldırılacaktı. Ancak Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği, Danıştay 15’inci  Dairesi 18 Aralık 2014'te yürütmesini durdurdu. 

 

 BİRLİKTE  ÇALIŞACAKLAR

 Bakanlık bu durum üzerine  yeniden bazı düzenlemeler getirdi. Devlet adına yetkilendirilmiş gümrük  müşavirleri (YGM) eliyle yürütülen tespit işlemleri YGM ve gümrük memurları  tarafından yapılacak.  Antrepoda tutanak düzenlenmesi gereken tüm işlemlerde  işletici, görevli memurlar ve YGM müştereken tutanağı imzalayacak.

 

İkiz TIR yöntemli  hırsızlık

İkiz TIR'la kaçakçılık  konusunu ise yetkililer şöyle anlattı: "Mal Mersin’den alınıyor. Suriye’ye  götürüleceği söyleniyor. Her iki TIR birbirine çok benziyor. Sadece  plakaları farklı. Tıpkı sigara gibi muz da riskli ürün kapsamında yer aldığı  için kırmızı hatta giriyor. Muz yüklü ilk TIR X-raydan geçip işi bitiyor.  Ancak dışarıda bekleyen TIR'ın plakası sökülüp güvenlik taraması biten TIR'a  takılıyor. Böylece, aynı TIR, sanki ikinci TIR'ın kontrolü yapılıyormuş  gibi, yeniden X-raya giriyor. Görüntü ve ağırlık denetiminden geçiyor. Diğer  TIR'da çimento çıkıyor. Amaç çimento yüklü TIR'ı muz yüklüymüş gibi gösterip  sınırdan geçirmek. Çünkü muzlar Türkiye’de satılacak.  Bu yöntemle, muzu  içeride vergisiz,  çimentoyu da Suriye’de satacak."

 

Danıştay'ın  durdurduğu raporlar

 

AN6 TESPİT RAPORU: Özel  antrepolara eşya giriş ve çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü  sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına  göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespiti ile rapora bağlanması. 

AN7 TESPİT RAPORU:   Genel ve özel antrepolarda 6’şar aylık dönemler itibariyle fiziki  sayım yapılarak giriş ve çıkış işlemleri gerçekleştirilen eşyaya ilişkin  gümrük beyannameleri ve stok kayıtlarının uygun olup olmadığının tespit  edilerek rapora bağlanması.  

AN8 TESPİT RAPORU: Genel  antrepolara eşya giriş ve çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü  sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına  göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespit edilerek rapora  bağlanması.  

AN9 TESPİT RAPORU  NEDİR: Antrepodaki  eşyanın antrepo içerisinde veya dışında Gümrük Yönetmeliği EK-63’te  belirtilen elleçleme faaliyetlerine tabi tutulması işleminin ilgili  mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilip  gerçekleştirilmediği hususlarının tespit edilerek rapora bağlanmas