Istanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlügünün 06.01.2015 tarihli yazisi (5 Seri nolu YGM Tebligi Antrepo Devir Islemleri hk.)

Istanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlügünün 06.01.2015 tarihli yazisi (5 Seri nolu YGM Tebligi Antrepo Devir Islemleri hk.)


Antrepo devri - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 06.01.2015 tarihli yazısı (5 Seri nolu YGM Tebliği Antrepo Devir İşlemleri hk.)


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : 68795981/131.99[İST-YGM
ANTREPO DEVRİ

Konu : YGM Tebliği

DAĞITIM

İLGİ: a) 03/12/2014 tarihli, 4336095 sayılı yazımız.

b) 09/12/2014 tarihli, 4453891 sayılı yazımız.

c) 16/12/2014 tarihli, 4584293 sayılı yazımız.

ç) 31/12/2014 tarihli, 4952799 sayılı yazımız.

Bölge Müdürlüğümüze intikal eden bazı bilgilerden; Bir kısım persondimizce YGM'ler ile Antrepo İşleticileri arasında sözleşme yapma zorunluluğunun olmadığı şeklinde mükelleflerin bilgilendirildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, Gümrük Genel Tebliğinde (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Seri No:5) 02/12/2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, ancak Danıştay 15. Dairesinin Esas No:2014/9839 sayılı 18,12.2014 tarihli Kararı uyarınca anılan Tebliğ değişikliğinin yürütülmesi durdurulmuş ve konuya ilişkin olarak Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünce "Antrepolarda Yapılacak İşlemler" konulu 2014/30 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

2014/1 sayılı İç Genelgede belirtilen işlemlerin antrepolarda görevli memurlarca yapılmasına devam edilmekle birlikte 2014/30 sayılı Genelge uyarınca da Antrepo İşleticileri ile YGM'ler arasında Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2) 11. maddesinin 6 ila 9. bendinde belirtilen tespit işlemleri için düzenlenen AN6, AN7, AN8 ve AN9 tespit sözleşmelerinin değişiklik öncesinde olduğu gibi yapılmasına devam olunacağına hükmedil iniştir.

Diğer taraftan bahse konu hizmet kodlarına dair asgari ücret tarifelerini gösterir Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 30.12.2014 tarihli 2014/32 sayılı Genelgesinin de yayımlandığının bilinmesi ile herhangi bir yanlış anlamaya yol açılmaksızın mevzuat uyarınca İşlem tesisi hususunda personelin bilgilendirilmesini önemle rica ederim.

 

Nevzat ER

 

Bölge Müdür V.

DAĞITIM:
Tüm bağ. Güm. Müd.ne

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc