Gümrükler Genel Müdürlügünün Antrepoda Memur Görevlendirme konulu yazisi

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Gümrük  - Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Gümrükler Genel Müdürlüğünün Antrepoda Memur Görevlendirme konulu yazısı

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 40216608/010.06.01
Konu : Antrepoda Memur Görevlendirme
DAĞITIM

Bilindiği üzere, antrepodan eşya giriş ve çıkış işlemlerine memur görevlendirilmesine ilişkin işlemler 12.12.2014 tarihli, 2014/1 sayılı İç Genelge ile düzenlenmiştir.

Bu kapsamda antrepolarda görevlendirilen memurların antrepolara gidiş-dönüş ulaşımı ile gerektiğinde yemek ihtiyacı antrepo işleticileri veya kullanıcıları tarafından karşılanacak olup işletici ve kullanıcılar tarafından söz konusu giderler için gümrük idaresine herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 Ziya ALTUNYALDIZ
 Bakan a.
 Müsteşar