Gümrükler Genel Müdürlügünün 13.01.2015 tarihli ve 5201333 sayili yazisi (90.18 pozisyonunda yer alan alet ve cihazlarin aksam ve parçalarinin siniflandirmasi hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Gümrük  - Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.01.2015 tarihli ve 5201333 sayılı yazısı (90.18 pozisyonunda yer alan alet ve cihazların aksam ve parçalarının sınıflandırması hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı :17474625/162.01
Konu :90.18 tarife pozisyonu
 
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, 2015 yılı TGTC’de daha önce 90.18 pozisyonundaki alet ve cihazların aksam ve parçaları için bulunmakta olan GTİP’lerin kaldırılması nedeniyle bu pozisyonlardaki aksam ve parçaların sınıflandırılması hakkında tereddütler oluştuğu anlaşılmaktadır.

2015 yılı TGTC’nde 90.18 pozisyonunda yer alan alet ve cihazların aksam ve parçaları için bulunmakta olan GTİP’lerin kaldırılması pozisyonun kapsamı açısından sınıflandırmada bir değişiklik yaratmamakta, sınıflandırmanın önceden olduğu gibi 90 ıncı faslın 2 nolu notu göz önünde bulundurularak yapılması gerekmektedir.

Bilindiği üzere TGTC 90. Fasla ait 2 nolu notta

“2. Yukarıdaki 1 no.lu not hükmü saklı kalmak şartıyla, bu fasıla dahil makine, cihaz ve alet veya eşyaya mahsus aksam, parça ve aksesuar aşağıda yazılı kurallara uygun olarak sınıflandırılır:

(a) Bu fasıla, yahut 84, 85 veya 91. fasılların (84.87, 85.48 veya 90.33 pozisyonları hariç) herhangi bir pozisyonuna giren eşyanın aksam, parça ve aksesuarı, her halükarda o eşya ile ilgili pozisyonda sınıflandırılır;

(b) Diğer aksam, parça ve aksesuar, sadece veya esas itibariyle, belirli bir tür makine, cihaz veya aletle veya aynı pozisyondaki (90.10, 90.13 veya 90.31 pozisyonlarındakiler dahil) birden fazla makine, cihaz veya aletle kullanılmaya elverişli ise, o makine, cihaz veya aletin yer aldığı pozisyonda sınıflandırılır;

(c) Diğer bütün aksam, parça ve aksesuar 90.33 pozisyonunda sınıflandırılır.”

hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, 2015 yılı öncesinde olduğu şekilde, 90.18 pozisyonunda sınıflandırılan bir cihazın aksam ve parçasının özel olarak belirlenmiş bir pozisyon bulunması durumunda bu pozisyonda, özel olarak belirlenmiş bir pozisyon bulunmaması durumunda 90.18 tarife pozisyonunda ait olduğu makine, cihaz veya aletin yer aldığı pozisyonda, aksam ve parçanın 90.18 tarife pozisyonunda yer alan bir cihaz ve 90 ıncı fasılda 90.18 tarife pozisyonu dışında sınıflandırılan bir cihazla kullanılmaya elverişli bir aksam olması halinde ise 90.33 tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerekmektedir

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 Alpay ARAS
 Bakan a.
 Daire Başkanı

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri