Yeni TTK'da Sirketleri Sevindirecek Degisiklik (24.05.2012

small_hyazıcı.jpg


Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Zaman Gazetesi'nin düzenlediği Ortak Akıl Toplantıları'nda iş dünyasının temsilcileri ile 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni Türk Ticaret Kanunu konusunda fikir alışverişinde bulundu.

En çok üzerinde durulan konulardan biri de, işletmelerde kullanılan her türlü kâğıt ve belgede ticarî unvanı kullanma mecburiyeti getiren 39. madde oldu. İşadamları, maddeye göre belgelerde yer alan isimlerin çok kapsamlı ve bir belgeye sığamayacak kadar detaylı olduğuna işaret etti. İşadamlarına kanunda değişiklik yapılacağı müjdesini veren Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı da, 39. maddenin yanlış anlaşılmaya müsait olduğunu kaydetti. Yazıcı, maddeyle ilgili bakanlığın yaptığı taslağı katılımcılarla paylaştı.

Ortak Akıl toplantısında Yeni TTK ile ilgili iş dünyasının temsilcilerini bilgilendiren Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı: "Hiçbir metin kutsal değildir. Yasa, tüzük, yönetmelik, anayasa. İnsanların ihtiyaçlarını gidermek için yapılan düzenlemeler bunlar. 39. maddenin ikinci cümlesi üzerinde çok duruldu. Bunun 2. fıkrasına ilişkin çalışmalardan sonra bizim tasarladığımız içeriği paylaşayım sizinle. Hedefin kayıt dışılığı önlemek olduğunun herkes farkında. İleriki aşamalarda biz Maliye Bakanlığı'yla defterlerin elektronik ortamda tutulması için bir çalışma yürütüyoruz. Böylece defter, kayıt ve belgelerin noter tasdikine gerek kalmayacak. Elektronik Ticaret Kanunu da Meclis Genel Kurulu'na geldi.

31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla, Türkiye'de anonim şirket sayısı 98 bin 191, faal olan sayısı 65 bin 409, gayri faal olan 32 bin 782. Limitet şirket sayısı 744 bin 1, faal olan sayısı 568 bin 567, gayri faal 175 bin 434. Kooperatif şirket sayısı 71 bin 258, gayri faal 39 bin 242. Topladığımız zaman 247 bin 558 şirket gayri faal durumda. Bunların beyin ölümleri gerçekleşmiş. Bunların fişini çekecek düzenlemeler yapacağız. Limitet şirket sayısının fazla olmasının sebebi, Kurumlar Vergisi yapısıyla ilgili. Kuaför bile ltd. adı altında faaliyet yürütüyor. Belki burada limitetten şahıs şirketine dönüşüm de kolaylaşacak. Varsa yükünüzü kaldıracak düzenleme çalışması içindeyiz. Şirketlerin denetlenmelerine ilişkin ise şirketlerin çalışan sayısı, yıllık malî bilanço değeri, yıllık net satış hasılaları dikkate alınmak suretiyle büyük orta ve küçük olarak sınıflandırılıyor. Bunların denetim kriterleri ve standartları ona ayarlanacak.

Şirketlere uyarlama süresi olarak 1 yıl verildi. Bakanlığımıza bunu 1 yıl öteleme yetkisi de verildi. Gerekirse bu imkânı da kullanacağız. 6103 No'lu kanun bakanlığımıza ikincil düzenleme yetkisi de veriyor. Bunların sayısı 20 tanedir. 3'ü tüzük niteliğinde, 6 tanesi yönetmelik ve 11 tanesi de tebliğ. Bunlar hazırlanmış durumda. Bakanlığın eski isminin kanunlarda yenilenmesi gibi birtakım değişikliklerle 25-30 madde olabilecek. Yönetim kurulunun 4 gün içinde istifa etmesi eleştirisine yönelik de, ekstrem durumlarda işletmenin yönetim organsız kalmaması için rötuş yapıyoruz.

Dörtte 1 oranında yüksek tahsil olması şartıyla ilgili geçenlerde bir espri olarak söyledim. Ruhsat böyle olursa o zaman Kayserililer ticaret hayatından çekilmek zorunda kalır. Kayserililerin okumuşu ticaret yapmaz, okumamışı yapar. Hocalarım beni bağışlasın, bu madde neden konulmuş onu bilmiyorum. Türkiye'nin 81 iline üniversite koymuşuz. Vakıf üniversiteleriyle birlikte 170'ten fazla üniversite var. Hemen her ailede birden fazla kişi yüksek tahsil alıyor. Onlar da mutlaka bir yerlerde istihdam edilecek. Dolayısıyla onu da oradan kaldıracağız. " dedi.

Yeni TTK'daki 39. madde

Her tacir, ticarî işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır. Tescil edilen ticaret unvanı, ticarî işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Ayrıca, tacirin işletmesiyle ilgili olarak kullandığı her türlü kâğıt ve belgede, tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi, tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve ödenen sermaye, internet sitesinin adresi ve numarası gösterilir. Anonim, limitet ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, sırasıyla yönetim kurulu başkan ve üyelerinin; müdürlerin ve yöneticilerin adları ile soyadları gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayınlanır.

39. madde ile ilgili değişiklik taslağı

Her tacir, ticarî işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır. Tescil edilen ticaret unvanı, ticarî işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Ayrıca, tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticarî mektuplarda, sipariş formlarında, kanunun 64. maddesi 1. fıkrasına göre yapılan kayıtların dayandığı belgelerde ve işletme konusu ile ilgili olarak 3. şahıslara verdiği belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi, tacir sermaye şirketi ise sayılanlara ek olarak tescil edilen internet sitesinin adresi gösterilir. Anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerine adlarıyla soyadları, taahhüt edilen sermaye miktarı; limitet şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları, ödenen sermaye miktarı; sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı şirketin internet sitesinde yayınlanır. Bu şirketler ayrıca ticaret sicil numarasını, ticaret unvanını ve şirket merkezini de internet sitelerinde yayınlarlar."