Gümrük Genel Tebligi (Genellestirilmis Tercihler Sistemi) (Seri No: 1)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (17.01.2015 t. 29239 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi  - Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (17.01.2015 t. 29239 s. R.G.)


Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:


MADDE 1 – 15/10/2008 tarihli ve 27025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: l)’nin 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


“(3) EK-1 ve EK-2’de yer alan tablolarda belirtilen ülkeler menşeli eşyanın Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında tercihli rejimden faydalanabilmesi için eşyanın menşe ülkesinin, ithalatın yapıldığı tarihte yürürlükte olan İthalat Rejim Kararında Sistemden yararlanacak ülkeler arasında gösterilmiş olması gerekmektedir.”


MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin EK-2’sinde yer alan Tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“NoFaydalanan ÜlkeŞartların Karşılandığı Tarih
1Nikaragua18/8/2008
2Belize27/8/2008
3Peru1/9/2008
4St. Lucia13/10/2008
5Bahreyn4/12/2008
6Kosta Rika6/3/2009
7Kamboçya6/5/2009
8Irak9/1/2010
9Madagaskar6/9/2013
10Bhutan25/11/2014”

MADDE 4 – Bu Tebliğ 25/11/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 


15/10/2008 tarihli ve 27025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: l)’nin 5 inci maddesinin yukarıdaki tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır.  MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.


15/10/2008 tarihli ve 27025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: l)’nin EK-2’sinde yer alan Tablonun yukarıdaki tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır.  

EK 2

NoFaydalanan ÜlkeŞartların Karşılandığı Tarih
1Nikaragua18/8/2008
2Belize27/8/2008
3Peru1/9/2008
4St. Lucia13/10/2008
5Bahreyn4/12/2008
6Kosta Rika6/3/2009
7Kamboçya6/5/2009
8Irak19/01/2010