PETROKIMYASAL ÜRÜNLER REUTERS VERILERI - 26 Ocak- 01 Subat 2015

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/petkim.jpg


Gümrük işlemleri - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

 

PETROKİMYASALÜRÜNLER REUTERS VERİLERİ

 

26 Ocak- 01Şubat2015

 

 

ÜRÜNADI(TÜRKÇE)

ÜRÜNADI(İNGİLİZCE)

FİYAT($/mt)*

FİYATTÜRÜ**

 

MONOETİLENGLİKOL

 

MONO ETHYLENEGLYCOL

 

bilgianamadı

 

CIF NWE

SAF TEREFTALİKASİT

PURETEREPTHALICACID

584-586

CFR SE ASIA

ORTOKSİLEN

ORTHOXYLENE

bilgianamadı

FOBRDAM

PARAKSİLEN

PARAXYLENE

bilgianamadı

FOBRDAM

AKRİLONİTRİL

ACRYLONITRILE

1598-1602

CIF MED

TOLUEN

TOLUENE

bilgianamadı

FOBRDAM

HEKZAN

HEXANE

bilgianamadı

FOBRDAM

WHITESPIRIT(DİĞER

SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ)

 

WHITESPIRIT

 

bilgianamadı

 

FOBRDAM

 

ALÇAKYOĞUNLUKPOLİETİLEN

(GENEL MAKSATLI)

 

LOWDENSITYPOLYETHYLENE(GENERALPURPOSE)

 

1157-1162

 

FOBNWE

 

1221-1225

 

CFR TURKEY

 

KSEKYUNLUK POLİETİLEN(ŞİŞİRMELİK)

 

HIGH DENSITYPOLYETHYLENE(BLOW MOLDING)

 

1157-1162

 

FOBNWE

 

1221-1225

 

CFR TURKEY

 

KSEKYUNLUK POLİETİLEN(ENJEKYON)

 

HIGH DENSITYPOLYETHYLENE(INJECTIONMOLDING)

 

1122-1127

 

FOBNWE

 

1221-1225

 

CFR TURKEY

 

KSEKYUNLUK POLİETİLEN(FİLMLİK)

 

HIGH DENSITYPOLYETHYLENE(FILMGRADE)

 

1204-1208

 

FOBNWE

 

1221-1225

 

CFR TURKEY

POLİVİNİLKLORÜR(SÜSPANSİYON)

POLYVINYLCHLORIDE(SUSPENSION)

736-740

FOBNWE

808-812

CFR TURKEY

 

POLİPROPİLEN

POLYPROPYLENE(HOMOPOLYMER)

1082-1086

FOBNWE

993-997

CFR TURKEY

FTALİK ANHİDRİT

PHTALICANHYDRIDE

bilgianamadı

CFR SE ASIA

 

 

Kaynak:ReutersVerileri

**NWE:NorthwestEuropeHSCODE,RDAM:Rotterdam,SE ASIA:SouthEastAsia,MED: Mediterranean