Mükellef Hizmetleri Katma Deger Vergisi Grup Müdürlügü- Kamelina tohumunun ithalinde uygulanmasi gereken KDV orani.

Mükellef Hizmetleri Katma Deger Vergisi Grup Müdürlügü- Kamelina   tohumunun   ithalinde   uygulanmasi gereken KDV orani.


<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv="Content-Language" content="tr"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254"><title>Gümrük işlemleri - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

T.C.

 

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

 

Sayı      : 39044742-KDV.28-2660                                                                  15/12/2014

Konu    : Kamelina   tohumunun   ithalind uygulanması gereken KDV oranı.

 

 

 

 İlgide  kayıtlı  özelge  talep  formunda,  1207.99.96.00.00  gümrük  tarife  istatistik  pozisyon  (GTİP) numarasında  kayıt kamelina  tohumunun  ithalinde  uygulanacak  katma  değer  vergisi  (KDV)  oranına  ilişkin Bkanlığımız göşü sorulmaktadır.

 

3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetler KDV'ye tabidir.

 

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

KDV oranla ile ilgili Kararla birleştiren 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kara eki II sayılı listenin "A) Gıda Maddeleri" bölümünün 10. sırasında "12 no.lu fasılında yer alan mallar (yalnız; sebze ve meyveler, bunlan tohum, çekirdek ve sporla, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unla)" sayılmıştır.

 

TGTC'nin 12. Faslında "Yağ tohum ve meyveler; muhtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem" tanımlanmıştır. Bu fasla ait 12.07 tarife pozisyonu "Diğer y tohumlar ve meyveler (kırılmış olsun olmasın)" ve 12.08 tarife pozisyonu ise "Yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unla(hardal unu har)" kapsamaktadır.

 

Kamelin (ketencik tohumunun   firmanız   tarafında TGTC'nin   12.07   tarife   pozisyonuna   ait 1207.99.96.00.00 Diğerleri" GTİP No'sundan ithal edildiği anlılmıştır.

 

kDV oranla ile ilgili 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin "A) Gıda Maddeleri" bölümünün 10. sırasında, 12. Fasıldaki y tohumlardan yalnız "pamuk tohumu ve çiğiti" sayılmıştır.

 

Ticari hayatta kamelina tohumu (Ketencik tohumu - camelina sativa - yalancı keten) olarak tanımlanan eşya gıda maddeleri kapsamında olmadığı gibi ziraat borsasına konu gıda veya hayvan yemi mahiyetinde de olmayan ylı bir tohum olup, söz konusu 10. sırada sayılan gıda maddelerine ilişkin eşyalar arasında da yer almamaktadır. Zira bu sırada yer alan "yağ tohum ve meyvelerin un ve kaba unları" ibaresi TGTC'nin  12.  Faslına  ait  yukada  mahiyeti  açıklanan  12.08  tarife  pozisyonu  blığı  olup,  bu  pozisyonda tanımlanan soya fasulyesi, ayçiçi tohumu vb. ylı tohumların ve meyvelerin un ve kaba unlarını kapsamaktadır.


 

Bu  nedenlerle,  KDV  oranla ile  ilgili  I  ve  II  sayılı  listelerde  sayılan  yalar  arasında  yer almayan kamelina  tohumunun  (Ketencik  tohumu  -  camelina  sativa  -  yalancı  keten) ithali  veya teslimine, genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc