Türk lojistik sektörünün rekabet gücünün arttirilmasi ve ihracat ile lojistik sektörleri arasindaki isbirliginin gelistirilmesi amaciyla Türkiye Ihracatçilar Meclisi bünyesinde ‘Lojistik Konseyi’ olusturuldu (28.05.2012)

small_29722.jpg


Türk lojistik sektörünün rekabet gücünün arttırılması ve ihracat ile lojistik sektörleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde ‘Lojistik Konseyi’ oluşturuldu

HABER MERKEZİ
İhracatın geliştirilmesi, Türk lojistik sektörünün rekabet gücünün arttırılması ve ihracat ile lojistik sektörleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde ‘Lojistik Konseyi’ oluşturuldu. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin başkanı olduğu TİM Lojistik Konseyinde; TİM, İstanbul Marmara Ege Akdeniz Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK), Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD), Gümrük Müşavirleri Dernekleri (GMD) ve Demiryolu Taşımacılığı Derneği’nden (DTD) temsilciler bulunuyor. Konsey toplantılarında Ekonomi Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığı da yer alıyor.

Hedef dünyada ilk 10’a girmek

Konsey tarafından hazırlanan ‘Türkiye Lojistik Master Planı İçin Strateji Belgesi’, Ekonomi Bakan’ı Zafer Çağlayan’a sunuldu. Bu amaçla düzenlenen toplantıda konuşan Çağlayan, Türkiye’nin lojistik sektörünün önemini son 10 yılda kavradığını belirterek, “Dünya lojistik sektörü sıralamasında ilk 10 ülke arasına girmek istiyoruz” dedi. Çağlayan, 2012 yılı itibariyle Türkiye’nin dünya sıralamasında 27’inci olduğunu söyleyerek, sektörün tüm dünyada yıl sonu itibariyle 4.5 trilyon dolarlık büyüklüğe erişeceğini belirtti.  Çağlayan, TİM bünyesinde oluşturulan konseyin, ihracatçı, lojistik sektörü ve kamu arasında bir eşgüdüm yarattığın da sözlerine ekledi. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise konuşmasında hazırlanan strateji belgesinin önemli bir açığı kapatacağını söyledi. “TİM Lojistik Konseyi olarak ülkemizin lojistik master planına hazırlık olmak üzere ‘Türkiye Lojistik Master Planı İçin Strateji Belgesi’ hazırladık ve sayın bakanımıza sunduk” diye konuşan Büyükekşi, lojistiği bir bütün olarak ele alan bir kanunun olmamasına da dikkat çekti.

TİM Lojistik Konseyi’nin Amaçları
* Konsey’in temel amaç ve faaliyetleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde lojistik politika, program ve planlar oluşturulmasına yönelik görüş ve öneriler sunmak, uygun projeler hazırlamak ve uygulanmasını temin etmek.
* Dış ticarette lojistik hizmetlerinin üretim ve dış ticaret politikaları ile uyumlu olarak, dış ticaret maliyetlerinin düşürülmesine ve ihracatta etkinliğin artırılmasına hizmet edecek şekilde geliştirilmesine yardımcı olmak.
* Türkiye’nin Doğu - Batı ve Kuzey - Güney ticaret akımlarında lojistik merkez konumuna yükselmesini teminen politika, program ve uygulama planları geliştirmek ve hayata geçirilmesini temini amacıyla çalışmalarda bulunmak.  

kaynak: http://www.yenimesaj.com.tr/?haber,656319/ihracatcilar-kendi-lojistik-agini-kuruyor