Gümrük Genel Tebligi (Gümrük Islemleri) (Seri No: 104)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Gümrük Islemleri) (Seri No: 125) (28.01.2015 T. 29250 R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Gümrük Müşaviri - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Gümrük ve Ticaret?Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 104)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 125)

(28.01.2015 T. 29250 R.G.

MADDE 1 – 28/1/2013 tarihli ve 28542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrükİşlemleri) (Seri No: 104)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan yetkili gümrük müdürlükleri listesine aşağıdaki satır eklenmiştir.

“

Bartın Gümrük Müdürlüğü

Bartın

Metal Hurda/Atıklar

”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.