Gümrükler Genel Müdürlügü -Gümrük Kiymetinin tespiti konulu 2012/21 sayili genelgenin yürürlükten kaldirilmasi hk Genelge 2015-6

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 85593407/010.06.01

Konu : 2012/21 sayılı genelge

 

GENELGE

(2015/6)

 

 

 

 

İlgi : 19/6/2012 tarihli ve 2012/21 sayılı genelge.

 

19/6/2012 tarihli ve 2012/21 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 Ziya ALTUNYALDIZ

 Bakan a.

 Müsteşar