Türkmenistan Menseli Bazi Tekstil Ürünleri Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar (2015/7206) (31.01.2015 T. 29253 R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (2015/7206) (31.01.2015 T. 29253 R.G.)

2015/7206    TÜRKMENİSTAN MENŞELİ BAZI TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

(31.01.2015 T. 29253 R.G.)

 

 

Karar Sayısı : 2015/7206

Ekli “Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 9/1/2015 tarihli ve 12326 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar?Kurulu’nca 26/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

TÜRKMENİSTAN MENŞELİ BAZI TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE
KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 8/9/2014 tarihli ve 2014/6739 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 6 neı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Bu Karar, 30/6/2015 (30/6/2015 dâhil) tarihine kadar geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

 

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 


MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.