Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Deger Vergisi Oranlarinin Tespitine Iliskin Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar (2015/7205) (31.01.2015 T. 29253 R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/maliye_bakanligi.jpg


Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (2015/7205) (31.01.2015 T. 29253 R.G.)

2015/7205    MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ

ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

(31.01.2015 T. 29253 R.G.)

 

Karar Sayısı : 2015/7205

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 16/1/2015 tarihli ve 51 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ
ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KARAR

MADDE 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) sayılı listenin;

1-      3 üncü sırasına “çeltik,” ibaresinden sonra gelmek üzere “pirinç,” ibaresi eklenmiş,

17 nci sırasında yer alan

8502.31

Rüzgar çıkış gücü ile çalışanlar (Yalnız çıkış gücü 500 kVA olanlar)

 satırı

8502.31

Rüzgar çıkış gücü ile çalışanlar (Çıkış gücü 50 kVA ve bunun üzerinde olan fakat 500 kVA.yı geçmeyenler)

 şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Kararın;

1-      1 inci maddesinin (a) bendi yayımını izleyen gün,

 

2-     1 inci maddesinin (b) bendi yayımı tarihinden itibaren yapılan finansal kiralama sözleşmeleri kapsamındaki kiralama ve teslimler için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

 

3-       Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

30/12/2007

26742

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî

Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

8/2/2008

26781

6/4/2008

26839

19/7/2008

26941

20/9/2008

27003

29/3/2009

27184

28/4/2011

27918

27/11/2011

28125

27/12/2011

28155

27/1/2012

28186

24/3/2012

28243

12/9/2012

28409

1/1/2013

28515

24/2/2013

28569

1/12/2013

28838