Agaç Mamulleri ve Orman Ürünleri Ihracatçilari Birliklerinin Unvanlarinin Degistirilmesine Iliskin Teblig (No: Ihracat 2015/1) (01.02.2015 T. 29254 R.G.)

Agaç Mamulleri ve Orman Ürünleri Ihracatçilari Birliklerinin Unvanlarinin Degistirilmesine Iliskin Teblig (No: Ihracat 2015/1) (01.02.2015 T. 29254 R.G.)


Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliklerinin Unvanlarının Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2015/1) (01.02.2015 T. 29254 R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI

BİRLİKLERİNİN UNVANLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2015/1)

(01.02.2015 T. 29254 R.G.)

Unvan Değişikliği

MADDE 1 – (1) Ankara’da kurulu Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin unvanı “Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği”; İstanbul’da kurulu İstanbul AğaçMamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin unvanı “İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılarıBirliği”; İzmir’de kurulu Ege Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin unvanı “Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği”; Mersin’de kurulu Akdeniz Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçılarıBirliği’nin unvanı “Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği” olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc