Gümrükler Genel Müdürlügünün "Özet Beyan süresi" hk Tasarruflu yazisi (22.01.2015/5368720)

Gümrükler Genel Müdürlügünün


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :40216608/102.01

Konu  :Özet beyan süreleri

 

22.01.2015 / 5368720

DAĞITIM

 

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 35/A maddesi: "1. Türkiye Gümrük Bölgesinin kara suları veya hava sahasından gümrük bölgesi içinde durmaksızın geçen taşıt araçları ile taşınan eşya hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya için özet beyan verilir.

2. Özet beyan, giriş gümrük idaresine verilir. Giriş gümrük idaresine gerekli bilgilerin derhal iletilebildiği veya elektronik ortamda erişiminin sağlandığı hallerde, özet beyanın giriş gümrük idaresinden başka bir gümrük idaresine verilmesine izin verilebilir. Yükümlünün bilgisayar sistemindeki özet beyan bilgilerine erişilebilmesi halinde, Müsteşarlık, özet beyan yerine bir bildirimde bulunulmasını kabul edebilir.

3. Özet beyan, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden önce verilir.

4. Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden önce özet beyanın ibraz edilme süresi, bu süreye getirilebilecek istisnalar ve bu süreye ilişkin değişiklikler, özet beyandan vazgeçilebilmesine dair şartlar; özel durumlar ile belirli eşya trafiği, taşıma şekli ve yükümlü türleri ile özel güvenlik düzenlemelerinin öngörüldüğü uluslararası anlaşmalar dikkate alınarak yönetmelik ile düzenlenir.",

Gümrük Yönetmeliğinin 67 (2) nci maddesi ise: "(2) a) Havayolu taşımacılığında, özet beyan aşağıda belirtilen sürelerde gümrük idaresine verilir:

1) Kısa mesafeli uçuşlarda en geç uçağın havalandığı ana kadar,

2) Uzun mesafeli uçuşlarda, Türkiye Gümrük Bölgesinde ilk havalimanına inilmesinden en az dört saat önce.

b) (a) bendinin uygulanmasında, kısa mesafeli uçuşlardan son hareket havalimanı ile Türkiye’de vardığı ilk havalimanı arasındaki uçuş süresi dört saatten az olan uçuşlar anlaşılır. Diğer bütün uçuşlar uzun mesafeli sayılır."

hükmünü amirdir.

Bu itibarla, Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşya için özet beyanın giriş gümrük idaresine, diğer bir deyişle eşyanın taşıttan ilk olarak boşaltıldığı gümrük idaresine verilmesi zorunlu olup Gümrük Yönetmeliğinin 67 nci maddesinde belirlenen sürelerin giriş gümrük idaresi esas alınarak uygulanması ve özet beyanın belirlenen sürelerde verilmemesi halinde uygulanacak cezayı düzenleyen 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241/3-d maddesinin giriş gümrük idaresinde tatbik edilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla, eşya için giriş gümrük idaresi  niteliğinde olmayan bir gümrük idaresi (eşyanın taşıttan Türkiye gümrük bölgesindeki bir gümrük idaresinde boşaltıldıktan sonra sevk edildiği) tarafından, özet beyan verilmemesi ve/veya özet beyanın Gümrük Yönetmeliğinin 67 nci maddesinde belirlenen sürelerde verilmemesi gerekçeleriyle cezai işlem yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc