Elektrik Santrallerinde Kullanilacak Elektromekanik Ekipmanlar Için TSE Uygunluk Belgesi Sarti Getirildi.

images/haber_resimleri/uygunluk_belgesi_sarti.jpg


Elektrik Gümrük İşlemi - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Elektrik Santrallerinde Kullanılacak Elektromekanik Ekipmanlar İçin

TSE Uygunluk Belgesi Şartı Getirildi.   

 

TSE "Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği" ile Elektrik Santrallerinde Yetkilendirildi.

 

30 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Elektrik  Tesisleri Porje Yönetmeliği" ile tüm Elektrik Üretim Tesislerinde kullanılan elektromekanik ekipmanlarda TSE Uygunluk Belgesi aranması şartı getirildi.

 

Söz konusu yönetmeliğe göre, TSE, elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve tüketimi ile ilgili tesislerde kullanılacak tüm elektromekanik ekipmanların muayenesini gerçekleştirecek, TSE'den Uygunluk Belgesi alamayan ekipmanlar bu tesislerde kullanılamayacak.

 

Yönetmelikte elektrik tesislerinde, hiçbir şekilde standart dışı malzeme ve ekipman kullanılamayacağı vurgulanmakta, standardı bulunmayan konularda ise ülkemizin şartları ve ilgili uluslararası veya diğer ülkelerin standartları esas alınarak TSE tarafından kabul edilen teknik özelliklere göre Uygunluk Belgesi aranacağı hükme bağlanmaktadır.