Avrupa Birligi ve Dis Iliskiler Genel Müdürlügünün 02.02.2015 tarih ve 5666539 sayili tasarruflu yazisi (Iran TTA kapsaminda kanuni vergi ile tercihli vergi arasindaki fark için teminat alinmasi hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


İran- Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 02.02.2015 tarih ve 5666539 sayılı tasarruflu yazısı (İran TTA kapsamında kanuni vergi ile tercihli vergi arasındaki fark için teminat alınması hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
 
Sayı: 16934678/724.01.02/IR- 5666539
Konu: İran TTA
 
02.02.2015
DAĞITIM
 

İlgi: 5/1/2015 tarihli ve 5009930 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızla, 31 Aralık 2014 tarihli ve 29222 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/7098 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 1/1/2015 tarihi itibariyle uygulamaya koyulan “Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması"na (TTA), ilişkin yayımlanması gereken Türkiye Cumhuriyeti İle İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girememesi nedeniyle, Anlaşma kapsamı tercihli rejimden faydalanılmasına yönelik taleplerin olması halinde tesis edilecek işlemlere dair talimatımız iletilmiştir.

“Türkiye Cumhuriyeti İle İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” 30 Ocak 2015 tarihli ve 29252 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Bu nedenle, 1/1/2015 ila 30/1/2015 tarihleri arasında bağlantınız Gümrük Müdürlüklerince söz konusu TTA kapsamında kanuni vergi ile tercihli vergi arasındaki fark için teminat alınması suretiyle işlem tesis edilmiş ise, bu işlemlerin Yönetmeliğe uygunluğunun değerlendirilerek, uygunsa teminatın çözülmesi, uygun olmayan durumlarda ise irat kaydedilmesi yönünde işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

Sevil KARACA

Bakan a.

Genel Müdür Yrd. V.

DAĞITIM:

Tüm Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlükleri