Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2009/8)’de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (04.02.2015 t. 29257 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


Gümrük Mevzuat -  Uğurlu Gümrük Müşavirliği 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (04.02.2015 t. 29257 s. R.G.)

 

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesindeki tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“G.T.İ.P.Eşya TanımıBirim CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*)
1206.00.91.00.19Diğerleri675
1206.00.99.00.19Diğerleri675
1208.90.00.00.11Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları675
1512.11.91.00.00Ayçiçeği tohumu yağı1.400

*Ton: Brüt ağırlık”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.