Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlügünün 06.02.2015 tarihli 5773888 sayili tasarruflu yazisi (Akaryakit tasiyan araçlarin ATS cihazi ile sevkedilmesi ve güzergah sürelerinin tespitinde azami dikkatin gösterilmesi hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Gümrük Mevzuat -  Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 06.02.2015 tarihli 5773888 sayılı tasarruflu yazısı (Akaryakıt taşıyan araçların ATS cihazı ile sevkedilmesi ve güzergah sürelerinin tespitinde azami dikkatin gösterilmesi hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü
Sayı :18286106/310.06
Konu :Güzergah Süreleri
06.02.2015 / 5773888
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri no:3) kapsamında Mersin-İskenderun ve Kuzey Irak arasında sevkiyatına izin verilen ham petrol, motorin, benzin ve jet A-1 yakıtı cinsi yükün taşınmasında, bahse konu Tebliğin “Alınacak Önlemler” başlıklı 10’ uncu maddenin (2)’ nci bendinde; “Türkiye Gümrük Bölgesinde karayolu ile gerçekleştirilecek sevkiyatlar, taşımacılık yapacak olan firmaların kendi filolarında kullandıkları Araç Takip Sistemi vasıtasıyla izlenir” denmektedir.

Halen tebliğ kapsamında Mersin-İskenderun ve Kuzey Irak arasında gerçekleştirilen akaryakıt taşımacılığının Genel Müdürlüğümüz Komuta Kontrol Merkezince yapılan izlemesinde araçlara verilen güzergah sürelerinin son zamanlarda 72 saatten 96 saate çıkarıldığı ve uygulamanın genel olarak bu yönde olduğu görülmektedir.

Bilindiği üzere akaryakıt taşımacılığı suistimale çok açık bir sektör olup, Araç Takip Sistemi kapsamında bu araçların takip ve izlenmesi Kaçakçılıkla Mücadele açısından yapılmaktadır. Bu nedenle akaryakıt taşıyan araçlara verilen fazla süreler araç şoförleri tarafından ya keyfi olarak ya da kaçakçılık yapma amacı ile kullanılmaktadır.

Güzergah sürelerinin neden uzatıldığının araştırılarak, akaryakıt taşıyan araçların kaçakçılık riskinin yüksek olması nedeniyle bağlantı gümrük idarelerinizin güzergah süreleri tespit edilirken azami dikkati göstermeleri konusunda talimatlandırılması hususunda,

Gereğini rica ederim.

 Ahmet KAPLAN
 Bakan a.
 Daire Başkanı


DAĞITIM:
-Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
-Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
-İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü