Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügünün 06.02.2015 tarihli ve 5795841 sayili yazisi (Karayolu Ön Bildirim Düzenlemeleri hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Gümrük Mevzuat -  Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 06.02.2015 tarihli ve 5795841 sayılı yazısı (Karayolu Ön Bildirim Düzenlemeleri hk.)

 Lütfen Dikkat!... Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 13.02.2015 tarihli ve 5961104 sayılı yazısı ile Karayolu ön bildirim uygulamasının iptal edilmiştir.

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : 73421605/120.05.02
Konu : Karayolu ön Bildirim Düzenlemeleri
DAĞITIM

02.12.2014 tarihli ve 29193 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değikliğı ile; 15.02.2015 tarihinden itibaren, karayolu ile Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın giriş gümrük idaresine varmasından en az 1 saat önce, emniyet ve güvenliğe ilişkin hususları da içeren bilgilerin gümrük idaresine gönderilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede;

-Ortak transit rejimi kapsamında ülkemizde sonlandırılacak bir transit işlemi veya ulusal transit rejimi kapsamında Türkiye'deki giriş idaresinden başlatılacak bir transit işlemi için, NCTS üzerinden emniyet ve güvenlik alanları doldurularak giriş idaresine aracın gelmesinden önce tescil için gönderilmiş transit beyannamesinin mevcut olması,

-TIR Karnesi ile yapılan taşımalarda TIR-EPD üzerinden ön beyan yapılmış olması durumları haricinde,

"https://uygulama.gtb.gov.tr/karaobyn/" linki kullanılarak, araç giriş gümrük idaresine varmadan en az 1 saat öncesinden bildirimde bulunulması zorunludur.

Yukarıdaki linkte yer alan sayfaya, BİLGE kullanıcı kodu ve şifresi olanlar, bu kod ve şifreleri ile girebilecektir. BİLGE kullanıcı kodu ve şifresi olmayanlar ise bildirimde bulunabilmelerini sağlayacak kullanıcı kodlarını söz konusu sayfada oluşturabilecektir.

Bahse konu beyanların veya bildirimin, süresi içerisinde yapılmaması durumlarında ilgili kişilere idari yaptırım uygulanacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

DAĞITIM:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği

 Harun USLU
 Bakan a.
 Genel Müdür V.