Bazi Anlasmalarin Yürürlüge Girdigi Tarihlerin Belirlenmesi Hakkinda Karar - 2015/7199 (08.02.2015 t. 29261 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/resmi-gazete.bmp


Gümrük Mevzuat -  Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Belirlenmesi Hakkında Karar - 2015/7199 (08.02.2015 t. 29261 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2015/7199

Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; Dışişleri Bakanlığının anılan listede tarih ve sayıları belirtilen yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

19/1/2015 TARİHLİ VE 2015/7199 SAYILI KARARNAMENİN EKİ
LİSTE

 

SIRA

NO

ANLAŞMANIN İMZA TARİHİ VE YERİANLAŞMANIN ADIANLAŞMANIN YÜRÜRLÜK TARİHİTEKLİF TARİHİ VE SAYISI
1. "Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Birliğin Fiscalis 2020 Programına Katılımına İlişkin Anlaşma"8 Ekim 20149/12/2014
6992029
2. "Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Gümrükler 2020 Birlik Programına Katılımına İlişkin Anlaşma"8 Ekim 20149/12/2014
7153828
3.6 Haziran 2014 Podgoritsa"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti ve Sırbistan ve Karadağ Arasında Akdedilen İkili Anlaşmaların Halefıyeti Hakkında Protokol"24 Ekim 20149/12/2014
7204275
4. "Katılım Öncesi Yardım Aracı-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni - Kısım 2 Çerçevesinde 2011 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasındaki Finansman Anlaşmasına Ek"28 Ekim 20149/12/2014
7211553
5.25 Ekim 2011 İzmir"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolü"5 Kasım 20149/12/2014
7203637
6.10 Aralık 2013 Konakri"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamillerinin Karşılıklı Olarak Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Anlaşma"6 Aralık 20149/12/2014
7204630
7. 1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme"nin III ve IV üncü eklerine katılmamız14 Ocak 201519/12/2014
7236290
8.11 Şubat 2014 Ankara"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma"18 Kasım 201422/12/2014
7261246
9.15 Şubat 2006 Ankara"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"15 Ekim 201426/12/2014
7214148
10.15 Şubat 2006 Ankara"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşması"24 Ekim 201426/12/2014
7233175
11. "1966 Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesi ile bu Sözleşme'nin 1988 Protokolü'ne Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün ekli kararları ile getirilen değişiklikler"-(MSC. 143(77)) 1 Ocak 2005
-(MSC. 172(79)) 1 Temmuz 2006
- (A.972 (24)) 3 Şubat 2010
- (MSC.223(82)) 1 Temmuz 2008
-(MSC.270(85)) 1 Temmuz 2010
26/12/2014
7270523
12.21/12/2012
İstanbul
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2013-2015 Yıllarına Ait Kültürel İşbirliği Programı"30 Ekim 201426/12/2014
7284004
13.28/3/2005
Ankara
"Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması"24 Şubat 201112/1/2015
7339885
14.4/3/2013
İstanbul
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında İşbirliği Protokolü"14 Kasım 201412/1/2015
7300279
15.4/3/2013
İstanbul
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Afetlerde Sağlık Hizmetlerine İlişkin Protokol"17 Kasım 201412/1/2015
7301965
16. "Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında Anlaşma"28 Aralık 2014 13/1/2015
7309110
17.29/8/2014
Windhoek
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Namibya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Resmi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma"18 Ocak 201512/1/2015
7304289
18.7 Kasım 2013 Ankara"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması"25 Aralık 201417/1/2015
7355063