Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügünün Konteyner Takip Islemleri konulu yazisi ve 2014/14 sayili Genelgesi

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Gümrük Konteyner takip -  Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün Konteyner Takip İşlemleri konulu yazısı ve 2014/14 sayılı Genelgesi

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : 73421605/235
Konu : Konteyner Takip İşlemleri-2014/14 Sayılı Genelge
DAĞITIM

Bakanlığımızca, ülkemize giriş yapan/ülkemizden çıkış yapan konteynerlere ilişkin kayıtların elektronik ortamda tutularak Bakanlığımız ile liman işletmelerinin sistemleri arasında entegrasyon sağlanması ve elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik olarak "Konteyner ve Liman Takip Projesi" yürütülmektedir.

Söz konusu proje kapsamında 19/11/2014 tarihli ve 2014/14 sayılı genelge yayınlanmış olup ilişikte gönderilmektedir.

Mezkur genelge hükümlerinin liman işletmeleri nezdinde uygulamaya geçişine ilişkin takvim bilahare bildirilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 Muhammet Ali BAYLAN
 Bakan a.
 Daire Başkanı

EK: 2014/14 Sayılı Genelge

DAĞITIM
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2014/14 Sayılı Genelgesi (Konteyner ve Liman Takip İşlemleri hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı: 73421605/010.06.02
Konu: Konteyner ve Liman Takip İşlemleri
GENELGE
(2014/14)

Gümrük Yönetmeliği’nin 72/Ş maddesinin (1-d) bendinde; Gümrük Kanunu’nun 218’inci maddesinde belirtilen işleticilerin, gümrük gözetim ve kontrolü işlemlerinin yapılmasını sağlamak üzere bedelsiz olarak, kişi, eşya ve taşıt trafiğine ilişkin olarak kullandıkları otomasyon sistemleri ve yazılımlara gümrük idaresince erişimin sağlanmasını ve/veya gümrük idaresince kullanılan otomasyon sistemlerine veri aktarımının düzenli ve kesintisiz olarak yapılmasını sağlamakla yükümlü oldukları hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, Bakanlığımızca, ülkemize giriş yapan/ülkemizden çıkış yapan konteynerlere ilişkin kayıtların elektronik ortamda tutularak Bakanlığımız ile liman işletmelerinin sistemleri arasında entegrasyon sağlanması ve elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik olarak "Konteyner ve Liman Takip Projesi" yürütülmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye Gümrük Bölgesine gelen ve Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkan konteynerlere ilişkin Gümrük İdaresi tarafından talep edilecek bilgiler, Deniz Liman İşletmeleri’nce, Bakanlığımıza web servisler veya Bakanlığımız internet sitesinde yer alan uygulama kullanılmak suretiyle elektronik olarak iletilecektir. Talep edilecek bilgilere ilişkin veri seti, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce belirlenerek, ilgili deniz liman işletmelerine iletilecektir.

Gemiye ilişkin varış bildiriminin onaylanmasının ardından, gemi tahliye işlemlerine başlanılacak olup, liman işletmesince Gümrük İdaresi tarafından talep edilecek veriler, konteynerlerin tahliyesine başlanmasıyla birlikte elektronik ortamda Gümrük İdaresi ile paylaşılacak ve Gümrük İdaresine aktarılan bu bilgiler güncellenebilecektir.

Liman sahasından gemiye yüklenecek olan konteynerlere ilişkin Gümrük İdaresi tarafından talep edilecek veriler ise, konteynerler gemiye yüklenmeden önce elektronik ortamda gümrük idaresi ile paylaşılacaktır.
Konu ile ilgili olarak, uygulamanın devreye alınacağı gümrük ve liman işletmeleri, uygulama takvimi ve temin edilecek veri seti Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce belirlenecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 Ziya ALTUNYALDIZ
 Bakan a.
 Müsteşar