Gümrükler Genel Müdürlügü; Organik çözücü ve inceltici karisimlari ile tabii polimer çözeltilerin siniflandirilmasi hk. (GENELGE-17)

small_gum-logo(28).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2012/17
Yayım Tarihi 24/05/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 24/05/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0
 Organik çözücü ve inceltici karışımları ile tabii polimer çözeltilerin sınıflandırılması hk.

GENELGE (2012/17)


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı:B.21.0.GGM.0.03.01.00-010.06.01

Konu:Sınıflandırma

 

 

GENELGE

(2012/17)

 

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda ekli listede kayıtlı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin olarak karşılarında belirtilen sınıflandırma kriterlerinin,genelge tarihi itibariyle göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Remzi AKÇİN

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

D A Ğ I T I M:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eşyanın Özellikleri

Sınıflandırıldığı

GTİP

Sınıflandırmanın Gerekçesi

Ağırlık itibariyle %50 den fazla fakat %70 den az mineral yağ içeren sentetik polimer veya kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimer çözeltileri

32.08

TGTC 39. Fasıl 2 (e)  fasıl notunda;”Çözücünün oranı ağırlık itibariyle çözeltinin %50 sini geçmesi halinde 39.01 ila 39.13 pozisyonlarında belirtilen herhangi bir üründen müteşekkil uçucu organik çözücüler içindeki çözeltiler (kollodiyonlar hariç) (32.08 pozisyonu);…”hükmü yer almaktadır.

 

Çözeltinin içindeki çözücü (mineral yağ ) oranının ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla olması halinde,çözelti içerisindeki polimer eğer bir film tabakası oluşturacak yapıda değilse (yani wax veya polimer yağı gibi)(örn.alkit reçine) çözücünün niteliğine göre 27.07 veya 27.10 tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerekmektedir.

Ağırlık itibariyle %80 den az mineral yağ içeren organik çözücü ve inceltici karışımları

38.14

GTC İzahnamesi 38.14 tarife pozisyonu açıklama notlarında;”bu pozisyon kimyasal olarak belirli bir yapıda ve izole haldeki bileşiklerden olmamak ve Tarifenin daha özel bir pozisyonunda yer almamış olmak şartıyla,organik çözücüleri ve incelticileri (ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla petrol yağı içersin içermesin) kapsar…” denilmektedir.

 

Karışımın içerisindeki mineral yağ oranının ağırlık itibariyle %80 veya daha fazla olması halinde,içindeki aromatik unsurların ağırlığının aromatik olmayan unsurların ağırlığına oranına göre ve TGTC 27. Fasıl 2 Nolu Notu ve 3,4 Nolu Alt Pozisyon Notları ile 2 Nolu Ek Notta belirtilen kriterlerin sağlanıp sağlanmadığı durumları göz önünde bulundurularak 27.07, 27.10 veya 38.14 tarife pozisyonlarından uygun olan sınıflandırma yapılacaktır.