Gümrükler Genel Müdürlügünün Oyuncak Cinsi Esya Analizlerinin Yapilacagi Laboratuvarlar ile ilgili yazisi

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Oyuncak İthalatı -  Uğurlu Gümrük Müşavirliği

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün Oyuncak Cinsi Eşya Analizlerinin Yapılacağı Laboratuvarlar ile ilgili yazısı

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı: 17474625/162.01
Konu: Oyuncak Analizi
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
 

İlgi: 23.01.2015 tarihli ve 5481439 sayılı yazımız.

 

İlgide kayıtlı yazımız konusu oyuncak cinsi eşya analizlerinin yetkilendirilmiş olup olmadığına bakılmaksızın

tüm akredite laboratuvarlarda yapılması Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 Alpay ARAS
 Bakan a.
 Daire Başkanı


 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı: 17474625/162.01
Konu: Oyuncak Tahlilleri
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
 

Bakanlığımıza, oyuncak cinsi eşyanın BİLGE sisteminde kırmızı hatta yönlendirilmesi ve eşyadan numune alınarak tahlile sevk edilmesi sebebiyle Gümrük Laboratuarlarında yığılmalar oluştuğu, bu durumun da gümrük işlemlerinde gecikmelere yol açtığı yönünde yakınmalar intikal ettirilmektedir.

Oyuncak cinsi eşya Türk Gümrük Tarife Cetvelinde esas olarak 95.03, özelliği nedeniyle oyuncak sayılabilecek bir kısım eşya ise 95.04 tarife pozisyonlarında sınıflandırılmakla birlikte, bu eşyalar Gümrük Yönetmeliği Ek-23’de bulunan laboratuvar tahliline tabi eşya listesinde bulunmamaktadır. Bu sebeple, eşyanın tarife tespitine yönelik olarak muayene memuru tarafından Gümrük Yönetmeliğinin 196 ıncı maddesi kapsamında tahlile gönderilmesi mümkün olmakla birlikte uygulamada oyuncak cinsi eşyanın söz konusu amaçlara matuf tahlile sevk edilmesi sıkılıkla başvurulan bir yöntem şeklinde tezahür etmemektedir.

Bu sebeple, GTİP tespiti yapılmak amacıyla gönderilenler hariç olmak üzere, oyuncak cinsi eşyanın BİLGE sistemi tarafından kırmızı hat muayeneye yönlendirilerek laboratuvara sevk edilmesinin gerektiği hallerde, beyan sahibince talep edilmesi halinde eşyanın tahlil sonucu beklenmeden yükümlüsüne teslim edilmesi, aynı zamanda gümrük müdürlüklerince iş yükü de dikkate alınarak numunelerin tahlil yapılmak üzere İstanbul dışında Bursa Gümrük Laboratuvar Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün yetkilendirdiği akredite laboratuvarlara da yönlendirilmesi;

Tahlil sonuçları ve ilgili ithalatçı firma bilgilerinin Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildirilmesi uygun görülmüştür.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 Cenap AŞCI
 Bakan a.
 Genel Müdür

DAĞITIM
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri