Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2013/1)’de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (18.2.2015 t. 29271 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpgEkonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 16/3/2013 tarihli ve 28589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2013/1)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 

“GTİPEşyanın TanımıBirim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)
4418.20.10.00.11Kapılar6
4418.20.50.00.11Kapılar6
4418.20.80.00.11Kapılar

*Kg: Brüt Ağırlık

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
TarihiSayısı
16/3/201328589