Gümrük Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik (18.2.2015 t. 29271 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/resmi-gazete.bmpGümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.2.2015 t. 29271 s. R.G.)


Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
 

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bunun mümkün olmaması halinde aracın giriş gümrük idaresine varışından itibaren bir saat içinde verilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
 TarihiSayısı
 7/10/200927369 (Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
 TarihiSayısı
1-31/3/201027538
2-2/7/201027629
3-2/12/201027773
4-31/12/201027802
5-26/3/201127886
6-30/4/201127920
7-23/5/201127942
8-16/7/201127996
9-2/11/201128103
10-28/12/201128156
11-31/3/201228250
12-12/6/201228321
13-20/11/201228473
14-10/1/201328524
15-7/2/201328552
16-5/4/201328609
17-15/5/201328648
18-12/6/201328675
19-3/8/201328727
20-21/11/201328828 (Mükerrer)
21-21/5/201429006
22-2/12/201429193
23-31/1/201529253

 


7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasının Yukarıdaki yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. 

(4) Karayolu taşımacılığında, özet beyan giriş gümrük idaresine varılmasından en az bir saat önce verilir.