Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlügünün 18.02.2015 tarihli ve 6020941 sayili yazisi (Yetkisiz Is Takibinin Önlenmesi hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği

 Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 18.02.2015 tarihli ve 6020941 sayılı yazısı (Yetkisiz İş Takibinin Önlenmesi hk.)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Sayı : 15818172/622.01
Konu : Yetkisiz İş Takibinin Önlenmesi
DAĞITIM

Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yönelik 22.01.2015 tarihli 5379271 sayılı yazısında; yetkisiz iş takibinin önlenmesine ilişkin müteaddit kereler talimat verilmesine rağmen gümrük müşavir yardımcılarından alınan çeşitli dilekçelerde halen gümrüklerde yetkisiz kişilerin iş takibi yapmasına imkan verildiği belirtilerek şikayet konusu edildiği, yetkisiz iş takibine izin verilmemesi ve yetkisiz iş takibi yaptığı anlaşılan kişiler hakkında cezai ve idari tedbirler uygulanması talimatlandırılmıştır.

Bilindiği üzere; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 5, 225, 226. Maddelerinde, Gümrük Yönetmeliğinin 561. Maddesinde ve 71 sayılı Gümrük Genel Tebliğinde gümrük idarelerinde temsilci olarak kimlerin hangi şekilde iş takibi yapabileceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda yetkili kişilere Bakanlığımızca ve Bölge Müdürlüğümüzce giimriik işlemi takip kartı verilmektedir.

Bu çerçevede, gümrük idarelerimizde ve gümrüklü sahalarda iş yapan kişilerin Bakanlığımızca ve Bölge Müdürlüğümüzce düzenlenmiş gümrük işlemi takip kartlarının olup olmadığı denetimi artırılacaktır. Mevzuat hükümlerine uymayan ve yetkisiz iş takibinde bulunanlar ile yetkisiz iş takip etmelerine imkan verenler hakkında Gümrük Kanununun 241. ve Geçici 6. Madde hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesi ile gümrüklerde ve gümrüklü sahalarda yetkisiz iş takibine tevessül edilmemesi hususunda ilgili tüm üyelerinizin bilgilendirilmesini rica ederim.

 Murat KAHRAMAN
 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü

 
DAĞITIM
Mersin Gümrük Müşavirleri Demeği
Mersin Sanayi ve Ticaret Odası
Mersin Deniz Ticaret Odası
UND
RODER
UTİKAD
UNİKAT
UKAT
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
Akdeniz İhracatçı Birlikleri
Tüm Bağlantı Gümrük Müdürlükleri