Gümrükler Genel Müdürlügünün 19.02.2015 tarihli ve 6050018 sayili yazisi (Suni derinin siniflandirilmasi)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.02.2015 tarihli ve 6050018 sayılı yazısı  (Suni derinin sınıflandırılması)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 17474625/162.99
Konu : Suni derinin sınıflandırılması
19.02.2015 / 6050018
DAĞITIM

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden; "suni deri" tabir edilen, mensucata gözenekli plastik maddeler emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış haldeki eşyanın sınıflandırılmasında tereddüt olduğu, gümrük idarelerinde ve laboratuvarlarda yorum farkları bulunduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği gibi, plastiklerin dokumaya elverişli maddelerle olan karışımlarında sınıflandırmanın nasıl yapılacağı 39. fasıl genel açıklamalarında, 59. fasıl notlarında, 56.03 ve59.03 tarife pozisyonu açıklama notlarında yer almaktadır.

Bahse konu İzahname hükümlerine göre; dokumaya elverişli mensucatla birleştirilmiş olan ve dokumaya elverişli mensucatın sadece mesnet olarak kullanıldığı gözenekli plastikten deri benzeri levhalar, yapraklar ve şeritler 39.21'de sınıflandırılacaktır.

Dokumaya elverişli mensucatın sadece mesnet olarak kullanılıp kullanılmadığının tespitinde; desensiz, ağartılmamış, ağartılmış ya da tek şekilde boyanmış dokunmuş mensucat, plastik plaka, levha ve şeritlerin bir yüzüne tatbik edildiğinde, sadece takviye edici amaca hizmet ettiği, buna mukabil tüylü mensucat, desenli, baskılı ve daha ayrıntılı çalışılmış mensucatın kullanılması halinde takviye edici amacın ötesinde bir işlevi olduğu ve 39.21 tarife pozisyonu dışında kalacağı kabul edilecektir.

Ayrıca, yukarıdaki tespiti yaparken, deriyi taklit etmek için kullanılan kabartılmış, yumuşak ve renkli plastikten tabakanın varlığı eşyanın 39.21 pozisyonunda sınıflandırılması için karine teşkil etmeyecektir.

Bilgilerini ve buna göre gereğini rica ederim.

 

 Alpay ARAS
 Bakan a.
 Daire Başkanı

DAĞITIM:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine