D-8 Üye Devletleri Arasinda Tercihli Ticaret Anlasmasinin Ekini Teskil Eden Taviz Listelerinin Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna Dair Kanun - 6628 (26.02.2015 t. 29279 s. R.G.)

D-8 Üye Devletleri Arasinda Tercihli Ticaret Anlasmasinin Ekini Teskil Eden Taviz Listelerinin Onaylanmasinin Uygun Bulunduguna Dair Kanun - 6628 (26.02.2015 t. 29279 s. R.G.)


D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Ekini Teşkil Eden Taviz Listelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 6628 (26.02.2015 t. 29279 s. R.G.)


Kanun No. 6628

Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) 13 Mayıs 2006 tarihinde Endonezya’da imzalanan ve 23/2/2011 tarihli ve 6157 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması’nın Ekini Teşkil Eden Taviz Listeleri”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

(2) Söz konusu Anlaşmanın ekini teşkil eden taviz listelerinde yapılacak değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/2/2015

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc