Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügünün 2015/8 Sayili Genelgesi (Is Sagligi ve Güvenligi Enstitü Müdürlügü tarafindan düzenlenen kontrol belgesinin Tek Pencere e-belge kapsamina alinmasi

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği
 
 

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2015/8 Sayılı Genelgesi (İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü Müdürlüğü tarafından düzenlenen kontrol belgesinin Tek Pencere e-belge kapsamına alınması

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
27.02.2015
Sayı :73421605/010.06
Konu :Tek Pencere Sistemi-ÇSGB
 
GENELGE (2015/08)

Bilindiği üzere, 20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “e-belge” uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır.

 

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60’ıncı maddesinin 2/b fıkrası; “Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir” hükmünü amirdir.

 

Bu kapsamda, BİLGE Sisteminde Detaylı Beyan modülünde 44 nolu "Beyan Edilen Dokümanlar" alanında beyan edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü Müdürlüğü (İSGÜM) tarafından, 31/12/2014 tarih ve 29222 2.Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan “İthalat Tebliği (İthalat: 2015/1) Madde 15” kapsamında düzenlenen kontrol belgelerinin, 03/03/2015 tarihi itibariyle Tek Pencere e-belge sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

 

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü Müdürlüğü (İSGÜM) tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0855 (eski kod 0451) belge kodlu kontrol belgeleri (TPS-ÇSGB Kontrol Belgesi) Tek Pencere e-belge sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

 

2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere e-belge sistemi tarafından verilecek 20 haneli belge numarası/belge satır sıra no (örneğin: Referans No: 15243040110855004122/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “belge referans no” ve “belge tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

 

3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü Müdürlüğü (İSGÜM) tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır.

 

Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek pencere e-belge sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 Remzi AKÇİN
 Bakan a.
 Müsteşar V.

 DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri