Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlügünün 09.03.2015 tarihli 6345304 sayili tasarruflu yazisi (Ihbar kayitlarinda Mükerrer isleme izin verilmemesi hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 09.03.2015 tarihli 6345304 sayılı tasarruflu yazısı (İhbar kayıtlarında Mükerrer işleme izin verilmemesi hk.)

 


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü
Sayı :79592197/708.01
Konu :Mükerrer Kayıtlar
09.03.2015 / 6345304
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan 30.01.2015 tarihli ve 00005621764 sayılı yazı ekinde gönderilen ve Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde edinildiği belirtilen bilgileri içerir istihbarat raporu incelenmiş olup, yapılan sorgulamalarda;

[ ] Raporda belirtilen hususların Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce 655002T15000429 kayıt numarası ile yerel ihbar kayıtlarına alınarak sadece Kapıköy Gümrük Müdürlüğüne aktarım yapıldığı;

[ ] Aynı bilginin Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce 655001T15001320 kayıt numarası ile yerel ihbar kayılarına alınarak sadece Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne aktarım yapıldığı;

[ ] Söz konusu istihbari bilginin büyük oranda aynı plaka ve isimleri içerir şekilde İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince de edinilerek 22.12.2014 tarihinde 340900T14000688 kayıt numarası ile genel ihbar kayıtlarına alınarak tüm idarelere aktarım yapıldığı;

[ ] Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce 30.01.2015 tarihinde anılan bilginin diğer Bölge Müdürlüklerine de yazı ile iletildiği ve bu bilgiye istinaden İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü de dahil birçok idarede yerel kayıt olarak programa giriş yapıldığı;

tespit edilmiştir.

Genel Müdürlüğümüzce de her iki istihbari bilginin örtüşmesi maksadıyla eksik kalan isim ve araç plakaları 30.01.2015 tarihinde 000500M15000735 kayıt numarası ile genel ihbar kaydına girilerek tüm bağlantılara aktarım yapılmıştır.

Yukarıda belirtilen tüm işlemler incelendiğinde; herhangi bir istihbari bilgi veya ihbarın alınmasını müteakip, ön sorgulama yapılmadan doğrudan ihbar programına girildiği, dolayısı ile mükerrer kayıtlar oluştuğu görülmekle birlikte; bu durum aynı ihbarla ilgili hem farklı kaynak takip numaraları oluşmasına, hem sistemde bilgi kirliliğine yol açılmasına, hem kaldırılması gereken ihbarlarda bazı kaynak numaralarından takibat kaldırılırken diğerlerinin takipten kaldırılmasının atlanmasına ve dolayısıyla ilgili şahıs veya firmaların mağdur edilmesine sebebiyet vermektedir.

Bu itibarla, gerek çeşitli kaynaklardan şifahi olarak alınan, gerekse çeşitli kurum ve kuruluşlardan yazıyla alınan istihbari bilgi veya ihbarlarda belirtilen şahıs, araç ve firma bilgilerinin işleme alınmadan önce sorgulanması ve halihazırda takipte olduğu anlaşılan ihbarlar konusunda mükerrer kayda mahal verilmemesi; ihbar bildiren diğer kurumlara gerektiğinde bu durumun yazıyla bildirilmesi; herhangi bir ihbar kaydında ekleme veya düzeltme (güncelleme, süre uzatımı vs.) yapılması gerekli görülen hallerde ihbarı giren birime bilgi verilerek gerekli düzenlemenin yapılmasının sağlanması hususunda;

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

Abdullah SOYLU
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine