Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlügünün 13.03.2015 tarihli 6556450 sayili tasarruflu yazisi (Suriye basta olmak üzere terörist gruplarin deniz yoluyla patlayici kaçakçiligina karsi sahil güvenlik ile isbirligi hk.)

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlügünün 13.03.2015 tarihli 6556450 sayili tasarruflu yazisi (Suriye basta olmak üzere terörist gruplarin deniz yoluyla patlayici kaçakçiligina karsi sahil güvenlik ile isbirligi hk.)


Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 13.03.2015 tarihli 6556450 sayılı tasarruflu yazısı (Suriye başta olmak üzere terörist grupların deniz yoluyla patlayıcı kaçakçılığına karşı sahil güvenlik ile işbirliği hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü
Sayı :79592197/310
Konu :Kaçakçılıkla Mücadele
13.03.2015 / 6556450
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE


Bilindiği üzere; Suriye’de yaşanan iç çatışma ve karışıklıklar nedeniyle, Güneydoğu sınırlarımız başta olmak üzere ülkemize giriş-çıkışların denetimi ve sınır güvenliğinin sağlanmasında herhangi bir zaafiyet oluşmaması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla etkili bir işbirliği yürütülmesi büyük önem arz etmektedir.

Konuyla ilgili olarak, Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan 10.03.2015 tarih ve 150051 sayılı yazıda; başta Suriye olmak üzere komşu ülkelerden deniz yoluyla ülkemize geçiş yapma ihtimali olan terörist unsurların kişi, patlayıcı madde vb. transferlerinin gerçekleşmesine yönelik alınan duyumlarda son dönemde artış gözlendiği, ayrıca teröristlerin ülkemizi; başta Avrupa olmak üzere diğer ülkelere geçiş maksadıyla da kullandıkları belirtilerek; yukarıda belirtilen olası terörist eylemlerin önlenmesi amacıyla yürütülecek çalışmalarda Bakanlığımız birimleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları arasında, mevcut işbirliği protokolü kapsamında koordinasyon ve işbirliğinin artırılmasının faydalı olacağı vurgulanmıştır.

Bu itibarla, yukarıda belirtilen istihbari bilgiler kapsamında Bölge Müdürlüğünüz ve tüm bağlantı idarelerde gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması,

Ülkemiz limanlarına ticari maksatla giriş yapan, donatanı, kaptanı veya personeli Suriye uyruklu olan ya da son beş uğrak limanı içinde Suriye Limanları bulunan gemilerin kontrollerinin sıklaştırılması ve icra edilecek kontrollerde veya yürütülecek istihbari çalışmalarla risk analizlerinde gerektiğinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ile de koordinasyonun temini,

Ayrıca, kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla 8 Mart 2011 tarihli Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı Arasında Kaçakçılıkla Mücadele Alanında İşbirliği Protokolü çerçevesinde ve 27.02.2015 tarihinde Genel Müdürlüğümüz, Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında yapılan istişare toplantısında, Bakanlığımız ile Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında işbirliğinin artırılmasına yönelik oluşan mutabakat çerçevesinde Bölge Müdürlüğünüz Birimleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Birimleri arasında gerekli işbirliğinin sağlanması hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Abdullah SOYLU
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc