Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile Iç ve Dis Ticaretine Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik (16.3.2015 t. 29297 s. R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/tutun_ve_alkol_piyasasi_duzenleme_kurumu.jpg


Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/29 - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16.3.2015 t. 29297 s. R.G.)

 

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1 – 30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “menşe şahadetnamesi” ibaresi “menşe beyanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

                                                                                                                                                
Yönetmeliğin       Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
 TarihiSayısı
 30/10/201128100
Yönetmelikte       Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
 TarihiSayısı
1-20/8/201328741
2-28/12/201328865