Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügünün 2015/7 Sayili Genelgesi (Tek Pencere Sistemi- TAPDK)

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügünün 2015/7 Sayili Genelgesi             (Tek Pencere Sistemi- TAPDK)


Tek Pencere Sistemi- TAPDK- Uğurlu Gümrük Müşavirliği                       

         
            Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2015/7 Sayılı Genelgesi             (Tek Pencere Sistemi- TAPDK)
         

 

                                                                                                                                                                                               
         T.C.
         GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
         Risk Yönetimi ve Kontrol Genel          Müdürlüğü
 
         Sayı : 73421605/106.05
         Konu : Tek Pencere Sistemi- TAPDK
 
         GENELGE
         (2015/7)

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) ile 05.01.2015 tarihini itibariyle Tek Pencere e-belge sistemi uygulamasına başlanmıştır. Genelgenin uygulanmasına ilişkin TAPDK ile yapılan değerlendirme sonucunda uygulamanın aşağıdaki şekilde yapılması uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda BİLGE Sisteminde detaylı beyan modülünde 44 nolu "Beyan Edilen Dökümanlar" alanında beyan edilen, Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği” ne istinaden “Tütün Mamülü İthalatı”, “Makaron ve Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı” ile “Tütün Mamulleri Üretiminde Doğrudan Kullanılan Makine İthalatı” kapsamındaki ürünler için Kurumunuzca düzenlenen uygunluk yazılarına ilişkin aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekmektedir.

1- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0849 (eski kodlar 0800 ve 0825) kodlu uygunluk belgesi ve 0859 ( eski kod 0801) belge kodlu kapsam dışı yazısı Tek Pencere e-belge sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilir.

2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere e-belge sistemi tarafından verilecek 20 haneli belge numarası/belge satır numarası (örn: Referans No: 14545419880849000392/1, 15545419880859004038/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “belge referans no” ve “belge tarihi” alanlarında beyan edilir.

3- Söz konusu belgelere ilişkin bilgiler Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletilecek olup, beyanname ekinde ayrıca kağıt ortamında ıslak imzalı belge aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek pencere e-belge sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

 31.12.2014 tarihli 2014/19 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                            
                   Sezai UÇARMAK
                   Bakan a.
                   Müsteşar V.
 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc