Gümrükler Genel Müdürlügünün 18.03.2015 tarih ve 6664390 sayili tasarruflu yazisi (IDEF 2015 Fuari kapsaminda gelen stand esyasi ve promosyon esyasi için gümrük islemlerinin kolaylastirilmasi)

Gümrükler Genel Müdürlügünün 18.03.2015 tarih ve 6664390 sayili tasarruflu yazisi (IDEF 2015 Fuari kapsaminda gelen stand esyasi ve promosyon esyasi için gümrük islemlerinin kolaylastirilmasi)


Uğurlu Gümrük Müşavirliği

 Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.03.2015 tarih ve 6664390 sayılı tasarruflu yazısı (IDEF 2015 Fuarı kapsamında gelen stand eşyası ve promosyon eşyası için gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması)

                                                                                                                                                                          
         T.C.
         GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
         Gümrükler Genel Müdürlüğü
         İVEDİ
Sayı          : 72093537/134.01
Konu          : IDEF-2015
         18.03.2015/0006664390
         DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi: 06/11/2014 tarihli ve 3771782 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız konusu, 05-08 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul’da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek 12 nci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (IDEF 2015) ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığından alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 30/01/2015 tarihli, 5810-0029 sayılı yazıda özetle, fuara yurt dışından katılacak firmaların sergileyecekleri geçici ithal edilecek ürünlerle birlikte hediye olarak dağıtılmak üzere, katalog, bayrak, flama, tişört, kalem, çanta, ajanda, bloknot, çakı gibi ürünlerin; firmaların kendi kullanımları veya katılımcı misafirlere ikramda bulunulmak üzere çay, kahve, çikolata, şekerleme ya da ülkelerine has gıda maddelerinin; stand kurulumunda kullanılmak üzere ahşap kaplama, plastik kaplama, boya, halıfleks, demir ve çelik gibi yapı malzemelerinin getirileceği belirtilerek, fuarda dağıtılmak ve katılımcı firmalarca kullanılmak üzere bedelsiz olarak gelecek bu tür ürün ve ürün gruplarının;

-ihtisas gümrükleri uygulaması dışında tutulması,

-İthalat Rejimi Kararı ve Tebliğleri ile Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri hükümlerinin uygulanmaması,

-bu tür malzemelerin bedelsiz olarak proforma fatura ile gelmesi halinde de proforma faturanın kabul edilerek gözetim uygulaması, ek vergi, ÖTV vb. gümrük vergi ve resimlerinden muaf olarak ithaline izin verilmesi,

-serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile ithal edilecek sarf ve promosyon malzemeleri ile gümrük beyannamesi ya da ATA Karnesi ile geçici olarak ithal edilecek tüm fuar malzemelerinin hassas olmaları özelliklerinden dolayı fiziki muayenelerinin taşıt üstü işleme tabi tutularak gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması,

istenilmektedir.

Milli Savunma Bakanlığının bahse konu yazısının 6 ncı maddesinde sıralanan eşya, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’ın 90 ıncı maddesi hükümlerine uygun olarak getirilmesi durumunda, aynı Karar'ın 89 uncu maddesi çerçevesinde gümrük vergilerinden; 3065 sayılı KDV Kanununun 16/1-b ve 4760 sayılı ÖTV Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca da KDV ve ÖTV’den muaftır. Yine, 2009/15481 sayılı Karar'ın 112 nci maddesi hükmü gereğince, 89 uncu madde hükmünün uygulanmasında diğer mevzuattan kaynaklanan tahdidi ve takyidi hükümler dikkate alınmadığından, bu tür malzeme için İthalat Rejimi Karar ve Tebliğleri ve DTS Tebliğleri hükümleri uygulanmayacaktır.

Diğer taraftan, söz konusu fuar kapsamında serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile ithal edilecek sarf ve promosyon malzemeleri ile gümrük beyannamesi ya da ATA Karnesi ile geçici olarak ithal edilecek tüm fuar malzemelerinin, 16 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinin 3 üncü maddesi kapsamında olması şartıyla anılan Tebliğ çerçevesinde Yaygın Basitleştirilmiş Usulden yararlandırılması mümkün bulunmaktadır.

Bununla birlikte, fuarda dağıtılmak ve katılımcı firmalarca kullanılmak üzere bedelsiz olarak getirilecek ihtisas gümrüğü uygulamasına tabi eşyanın ihtisas gümrüğü uygulamasından istisna tutulması hususu uygun değerlendirilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

EK:1 yazı.

DAĞITIM:

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc