Gümrük ve Ticaret Bakanligi Dilovasi Gümrük Müdürlügünün 23.03.2015 tarihli 6790287 sayili yazisi (Tasfiyelik Hale Gelen Esyalar hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Tasfiyelik Hale Gelen Eşyalar - Uğurlu Gümrük Müşavirliği                       
         
            Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Dilovasi Gümrük Müdürlüğünün 23.03.2015  tarihli 6790287 sayılı
 yazısı (Tasfiyelik Hale Gelen Eşyalar hk.)
         

 

                                                                                                                                
         T.C.
         GÜMRÜK VE TİCARET    BAKANLIĞI
         Dilovasi Gümrük   Müdürlüğü
         Sayı : 47674053
         Konu : Tasfiye İşlemleri
         DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımız Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınan 18.03.2015 tarihli ve 6702163 sayılı yazıda; Bakanlığımız denetim elemanları tarafından 2014 yılında gümrük idarelerinde yapılan inceleme ve denetimler sonucunda düzenlenen raporlarda, eşyanın tasfiye süreci ile ilgili olarak;

   

- Geçici depolama ve    antrepo işleticileri ile kaçak eşya ambarı sorumluları tarafından tasfiye    listelerinin düzenlenmesi konusunda Tasfiye    Yönetmeliğinde belirlenmiş    olan süreye uyulmadığı, düzenlenen listelerin gümrük müdürlüğüne zamanında    gönderilmediği ve ilgili gümrük müdürlüklerince de söz konusu işlemlerin    zamanında yapılması hususunun yeterince takip edilmediği,

   

- Tasfiye    listelerine istinaden gümrük müdürlüklerince düzenlenecek Tespit ve Tahakkuk    Belgelerinin (TTB) Tasfiye Yönetmeliğinde belirlenmiş olan sürelerde    düzenlenmediği, eşyanın tasfiyelik hale geldiği tarih ile TTB'lerin    düzenlendiği tarih arasında uzun zaman aralıkları olduğu, düzenlenen    TTB'lerin ilgili tasfiye işletme müdürlüklerine gönderilmesi hususunda    gecikmeler yaşandığı,

   

- Gümrük    müdürlüklerince, 5607    sayılı Kaçakçılıkla Mücadele    Kanunu uyarınca el konulan eşya ile alıkonulan taşıtların tasfiyelik hale    gelip gelmediğinin tespiti ile tasfiyelik hale gelenler için TTB'lerin    zamanında düzenlenmesi konusunda gerekli takibatların yapılmadığı ve eşyanın    tasfiyelik hale geliş tarihiyle TBB'lerin düzenlenme veya düzenlenenlerin    işletme müdürlüklerine gönderilme tarihleri arasında ayları bulan farklar    olduğu,

   

- Tasfiye işletme    müdürlüklerine gönderilen TTB konusu eşyanın Tasfiye Yönetmeliğinde öngörülen    sürelerde teslim alınmadığı, gerek işletme müdürlüklerince teslim alınan    gerekse yerinde tasfiye edilmesine karar verilen eşyanın tasfiyesinde zaman    zaman gecikmeler yaşandığı, TTB'lerin düzenlenme ve işletme müdürlüklerine    geliş tarihi ile ilk kez tasfiyeye tabi tutulma tarihleri arasında farklar    bulunduğu; bu farklar nedeniyle satışa sunulabilecek eşyada değer    kayıplarının ortaya çıkabildiği, imha edilecek eşyada ise beklemeler    nedeniyle hem işgücü hem de maliyet anlamında kayıplar yaşanabildiği,

   

- Gümrük ve tasfiye işletme    müdürlüklerince yapılan bazı imha işlemlerinin görüntülenmesinde gerekli    özenin gösterilmediği,

hususlarına yer verildiği görülmüştür.

Bu çerçevede, tasfiyenin zamanında yapılabilmesi, tasfiye edilecek eşyada yaşanabilecek değer kayıpları ile işgücü kaybının yanı sıra tasfiyelik eşyanın zamanında teslim alınmaması ve tasfiye işlemlerinin gecikmesinden dolayı ortaya çıkabilecek ilave ardiye ücretlerinden kaynaklanan maliyet artışlarının önlenebilmesini teminen bağlantınız gümrük ve tasfiye işletme müdürlüklerince;

   

- Tasfiyelik hale    gelen eşya için düzenlenecek tasfiye listeleri ile TTB'lerin zamanında    düzenlenmesi ve ilgili yerlere gönderilmesi konusunda Tasfiye Yönetmeliğinde    belirlenen sürelere uyulması ve bu sürelere uyulup uyulmadığının    denetlenmesi,

   

- Gerek TTB'si    düzenlenmiş eşyanın teslim alınması ve gerekse bu eşyanın tasfiyeye tabi    tutulmasında gecikmelere mahal vermeden işlem yapılması, bu cümleden olmak    üzere 2014 yılından önce TTB'si düzenlenmiş ve halen tasfiyesi yapılmamış    eşyanın tasfiyesinin 2015 yılı içinde tamamlanması,

   

- Tasfiyelik haldeki eşyanın    imhasında, imhanın komisyon başkanı ve üyeleri nezaretinde yapılması, yapılan    imhanın her aşamasının komisyon tarafından görüntülenmesi,

konularında gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bu nedenle tasfiyelik hale gelen eşyalarla ilgili olarak söz konusu talimat gereğince işlemlerin yapılmasını tebliğen rica ederim.

                                                                                            
          Ayşe SAVAŞ
          Gümrük Müdürü a.
          Gümrük Müdür Yrd.

DAĞITIM:

Tüm Bağlı Antrepolara
Tüm Bağlı Geçici Depolama Yerlerine
Tüm Bağlı Liman İşletmelerine