Avrupa Birligi ve Dis Iliskiler Genel Müdürlügü - Güney Kore STA TASARRUFLU YAZI (24.03.2015/6824876)

Avrupa Birligi ve Dis Iliskiler Genel Müdürlügü - Güney Kore STA  TASARRUFLU YAZI (24.03.2015/6824876)


Uğurlu Gümrük Müşavirliği

TASARRUFLU YAZI (24.03.2015/6824876)

   

         T.C.

   

         GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

   

         Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

   

       

   

      Sayı :16934678/180.99

   

      Konu :Güney Kore STA

   

       

   

         24.03.2015 / 6824876

   

         DAĞITIM YERLERİNE

   

        

   

      Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'ndan alınan 20.02.2015 tarihli ve 442-B/01    sayılı İnceleme Raporu'nun "Değerlendirme ve Sonuç" kısmında; "-    Güney Kore’den 5408 pozisyonundan yapılan asetat kumaş ithalatlarında    yapılan/ibraz edilen menşe beyanlarının, Türkiye Güney Kore Serbest Ticaret    Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti    Hakkında Yönetmeliğin 29’uncu maddesi hükmü gereğince sonradan kontrolünün    yapılmasının, menşe beyanı kapsamı eşyanın kanuni vergisi ile tercihli    vergisi arasındaki fark kadar nakit veya teminat mektubu alınarak eşyanın    gümrük işlemlerinin bu şekilde tamamlanmasının, ... Uygun olacağı    düşünülmektedir." denilmektedir.

   

       

   

      Bilgileri ile gereğini rica ederim.

   

        

   

      Hasan KÖSEOĞLU

   

      Bakan a.

   

      Genel Müdür  

   

       

   

       

   

      DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri  

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc