Gümrük Genel Tebligi (Gümrük Islemleri) (Seri No:115) nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Gümrük Islemleri) (Seri No: 129) (01.04.2015 T. 29313 R.G.)

Gümrük Genel Tebligi (Gümrük Islemleri) (Seri No:115) nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Gümrük Islemleri) (Seri No: 129) (01.04.2015 T. 29313 R.G.)


Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:115) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 129) (01.04.2015 T. 29313 R.G.)

   

         Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

   

 

   

         GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:115)’NDE

   

         DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

   

         (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

   

         (SERİ NO: 129)

   

         (01.04.2015 T. 29313 R.G.)

   

          

   

         MADDE 1 – 12/9/2014 tarihli    ve 29117 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük    İşlemleri) (Seri    No: 115nin 3    üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “95 inci fasıldaki oyuncaklar,    oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı,” ibaresi ile    aynı maddenin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

   

       

   

         MADDE 2 – Bu    Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   

       

   

         MADDE 3 – Bu    Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc