Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2009/8) de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (01.04.2015 T. 29313 R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (01.04.2015 T. 29313 R.G.)

   

         Ekonomi Bakanlığından:

   

         İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

   

         (TEBLİĞ NO: 2009/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

   

         DAİR TEBLİĞ

   

         (01.04.2015 T. 29313 R.G.)

   

          

   

         MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli    ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına    İlişkin Tebliğ (Tebliğ    No: 2009/8)’in 1 inci maddesindeki tablo aşağıdaki şekilde    değiştirilmiştir.

   

      “

   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
               

                                                            G.T.İ.P.

               

                                             Eşya Tanımı

               

                                             Birim CIF Kıymet

               

                                             (ABD Doları/Ton*)

               

                               1206.00.91.00.19

               

                               Diğerleri

               

                              640

               

                               1206.00.99.00.19

               

                               Diğerleri

               

                              640

               

                               1208.90.00.00.11

               

                               Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları

               

                              675

               

                               1512.11.91.00.00

               

                               Ayçiçeği tohumu yağı

               

                              1.500

   
   

      *Ton: Brüt ağırlık”

   

         MADDE 2 – Bu    Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   

         MADDE 3 – Bu    Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.