Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Tebligin (Teblig No: 2004/2) Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Teblig (01.04.2015 T. 29313 R.G.)- Hali ithalatinda uygulanan Gözetim uygulamasinin yürürlükten kaldirilmasi hk.

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ekonomi-logo.jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2004/2) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (01.04.2015 T. 29313 R.G.)

   

         Ekonomi Bakanlığından:

   

 

   

         İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞİN

   

         (TEBLİĞ NO: 2004/2) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

   

         DAİR TEBLİĞ

   

         (01.04.2015 T. 29313 R.G.)

   

          

   

         MADDE 1 – 18/7/2004 tarihli    ve 25526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına    İlişkin Tebliğ (Tebliğ    No: 2004/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

   

       

   

         MADDE 2 – Bu    Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   

       

   

         MADDE 3 – Bu    Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.