Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü-INF 3 Kapsaminda Ithal Edilen Esyaya Iliskin Muafiyet Kodu -TASARRUFLU YAZI (31.03.2015/6914395)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği

TASARRUFLU YAZI (31.03.2015/6914395)

   

         T.C.

   

         GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

   

         Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

   

       

   

      Sayı : 73421605

   

      Konu : INF 3 Kapsamında İthal Edilen Eşyaya İlişkin Muafiyet Kodu

   

       

   

         31.03.2015/0006914395

   

         DAĞITIM YERLERİNE

   

       

   

      Türkiye-AB Gümrük İşbirliği Komitesi'nin 1/2006 sayılı Kararı'nın (Köprü    Mevzuat) hükümlerini mevzuatımıza aktaran "Türkiye ile Avrupa Topluluğu    Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar    Hakkında 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı"nın (BKK) ihraç edildikten    sonra geri gelen eşyaya uygulanacak gümrük işlemlerine ilişkin 52 ila 66.    maddeleri çerçevesinde ithal edilecek eşyanın, BKK'da yer verilen ilgili tüm    koşulları karşılaması kaydıyla, geçerli bir INF 3 Bilgi Formu ibraz edilmesi    suretiyle ithalini teminen; 4000 ve 4071 rejim kodlarına bağlı olarak    çalışmak üzere, Bilge Sistemi detaylı beyan modülü kalem ekranı muafiyetler    alanında “INF 3 Kapsamında İthal Edilen Eşyaya İlişkin Muafiyet Kodu (INF3)”    oluşturulmuş bulunmaktadır.

   

       

   

      INF3 muafiyetinin seçildiği durumlarda 0306 numaralı "INF.3    Belgesi" sistem tarafından verilmekte ve muayene    memuruna “Yükümlüsünce    muafiyetler alanında INF3 Muafiyeti (INF 3 Kapsamında İthal Edilen Eşyaya    İlişkin Muafiyet Kodu) seçilmek sureti ile beyanname konusu eşyanın Türkiye    ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına    İlişkin Esaslar Hakkında 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 52 ila    66 ncı maddeleri kapsamında olduğu beyan edilmiştir. Beyana konu eşyanın    anılan Kararın ilgili maddelerini karşılayıp karşılamadığını inceleyiniz.”    şeklinde uyarı mesajı gelmektedir.

   

       

   

      Bilgi ve gereğini rica ederim.

   

       

   

      Harun USLU

   

       Bakan a.

   

      Genel Müdür V.

   

       

   

       

   

      DAĞITIM: GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE