Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Tasinmasi Hakkinda Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik (02.04.2015 T. 29314 R.G.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/ulastirma_bakanlik-1024x873.jpg


Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (02.04.2015 T. 29314 R.G.)

   

         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

   

         TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA

   

         YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

   

         (02.04.2015 T. 29314 R.G.)

   

          

   

         MADDE 1 – 24/10/2013 tarihli    ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla    Taşınması Hakkında Yönetmeliğin geçici    1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının  (a)    bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   

       

   

      “a) 2006-2014 model taşıtlar 30/6/2015 tarihine    kadar,”

   

       

   

      “a) 2006-2014 model taşıtlar için 31/12/2015 tarihine    kadar,”

   

       

   

         MADDE 2 – Bu    Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   

       

   

         MADDE 3 – Bu    Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

   

       

   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
               

                                             Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

               

                                             Tarihi

               

                                             Sayısı

               

                                             24/10/2013

               

                              28801

               

                                             Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî                Gazete'nin

               

                                             Tarihi

               

                                             Sayısı

               

                                             27/8/2014

               

                              29101