Gümrükler Genel Müdürlügü- Rumen Bypass Yaglari Bergafat T300 Siniflandirma (30.03.2015 / 6911589) Tasarruflu Yazi

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :17474625/109

Konu   :Rumen Bypass Yağları

 Bergafat T300 Sınıflandırma

 

30.03.2015 / 6911589

DAĞITIM YERLERİNE

 

Bakanlığımıza intikal eden yazılardan, Bergafat T300 ticari isimli rumen bypass yağının sınıflandırılmasında itilaflar yaşandığı ve yeknesaklığın sağlanmasını teminen konunun Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmesi istenmiştir.

Konuyla ilgili birimlerle yapılan yazışmalar sonucunda, bahse konu eşyanın; ham palm yağı fraksiyonu olan palm stearinin yeniden fraksiyonlara ayrılmasından elde edilen bir katı fraksiyon olduğu ve hidrojenasyon işlemi görmeyip kimyasal değişime uğramadığı ve ürüne az miktarda silisik asit ve aroma verici maddeler ilavesinin ise tarife pozisyonu değişimine neden olmayacağı çünkü bu maddelerin katılmasının sadece fiziksel bir karıştırma olduğu ancak kimyasal bir reaksiyon oluşturmadığı ve sonuçta ürünün kimyasal yapısında bir değişiklik meydana getirmediğinden dolayı ürünün Gümrük Tarife Cetveline göre 1511.90 tarife pozisyonunda "--Katı fraksiyonlar:" alt başlığında sınıflandırılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, kısmen veya tamamen hidrojene edilmiş ya da kimyasal olarak değiştirilmiş rumen bypass yağlarının görmüş olduğu işleme bağlı olarak 1516.20 ya da 15.18 tarife pozisyonlarında; eğer söz konusu yağ herhangi bir kimyasal değişim işlemine tabi tutulmamış ancak Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 23.09 tarife pozisyonu açıklamalarında yer alan "tam gıdalar" tanımına göre “(1) Enerji veren besin maddeleri, (2) Vücudu onarıp güçlendirici proteince zengin besin maddeleri, minareller ile (3) Vitaminler, iz elementler ve antibiyotikler gibi Fonksiyonel besin maddelerini” oranlarına bağlı kalmaksızın ancak safsızlık olarak sayılmayacak miktarda tüm üç gruptan da en az birer kimyasal tür içeren bir karışımın içerisinde bulunması durumunda ise 23.09 tarife pozisyonunda değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

 

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine