GENELGE (MGMB-UMGGB-2015/3) - Ithalat Tebligi Üçüncü Bölüm (Ithalat: 2015/1)- Uygunluk Degerlendirmeleri

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gida__tarim_logo.jpg


 

 

 

GENELGE (MGMB-UMGGB-2015/3)

 

 

İthalat Tebliği Üçüncü Bölüm (İthalat: 2015/1)

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

1        BAŞVURU .................................................................................................................................................... 5

2        UYGUNLUK DEĞERLENRME ........................................................................................................... 6

3        TESPİT VE NUMUNE ALMA .................................................................................................................. 9

3.1           NUMUNE ALMA .................................................................................................................................. 10

3.1.1        SIVI MALLARDAN NUMUNE ALMA ..................................................................................................... 11

4        ÜCRETLER ............................................................................................................................................... 12

5        EKLER ....................................................................................................................................................... 12


 

İLGİ: a)  29 Mart 2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete

b)  Tarım ve Köyleri      Bakanlığı’nın (Gıda Tarım ve Hayvancılık   Bakanlığı)

06.02.2003 tarih ve 1872 sayılı yazısı.

c Tarım ve Köyleri      Bakanlığı'nın (Gıda, Tarım  ve  Hayvancılık Bakanlığı)

08.04.2005 tarih ve 5220 sayılı yazısı.

d)  Tarım ve Köyleri      Bakanlığı'nın (Gıda. Tarım  ve  Hayvancılık

Bakanlığı)14.03.2006 tarih ve 3544 sayılı yazısı.

e Laboratuarlar Dairesi Başkanlığı’nın (Deney ve Kalibrasyon Merkez

Başkanlığı)26.04.2006 tarih ve 32897 sayılı yazısı.

f)    Yönetim Kurulunun 22.11.2012 tarih ve XVIlI/62-468 no'lu kararı

g)  Yönetim Kurulunun 29.07.2011 tarih veXVIII/7-81 ile XVIII/7-82 no'lu kararlah)  18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliği

i)    31.12.2014 tarih ve 29222 sayılı (2.Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat

Tebliği Üçüncü Bölüm Gübre İthala (İthalat: 2015/1)

j)    Tarım ve Köyleri Bakanlığı'nın (Gıda. Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığı) 22/04/2011 tarih ve 9920 sayılı yazısı.

k)  Ekonomi Bakanlığının 05.01.2012 tarihli ve 620000027 sayılı yazısı

l)    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 27.01.2012 tarihli ve 1115 sayılı yazısı

m) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 18.05.2012 tarihli ve 11526 sayılı yazısı

 

 

Bu Genelge bütün teşkilatımız tarafından 01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanacak olup, Genelge 2014/3 yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Bu   Genelgeni yayımından   öncek firm itirazlarının   değerlendirmesi   b genelge

kümlerine göre yapılacakr.

 

 

Tarım ve Köyleri Bakanlığı tarafından 29 Mart 2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” ve “Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik” kapsamındaki ürünlerin İthalatında Uygunluk Değerlendirmesi lemlerine Enstimüzce 2015 yılı içerisinde de devam edilecektir.


 

Anılan yönetmeliklerin 2015 lında Uygulanmasına dair Usul ve Esaslar aşağıda verilmiştir.

 

 

1.   İthalat-Net sistemi üzerinde lem yapan tüm personel onaylama lemlerini e-imzaları ile yapacaktır. (E-İmza ile onaylama işleminin uygulama tarihi bilahare bildirilecektir)

 

 

2.   İlgili  birim  amirleri  İthalat-Net  sistemi  ile  ilgili  birimlerinde  alınması  gerekli  olan  tüm tedbirleri alacaktır.

 

 

3.    İthalat lemi yapan birimlerimiz zenledikleri belge, numune alma tutanağı ve faturadan oluşan müracaat dosyasını arşiv numarasına göre sıra zenli bir şekilde dosyalayarak istenildiğinde gönderilmek üzere muhafaza etmekle yükümlüdür.

 

 

4.    Dış Ticaret Müsteşarlığı 29 Ağustos 2006 tarihli ve 620000932 sayılı yazısı ile "Kuşulay Ticaret- Ömer KUŞULAY (Vergi No: 5980141151)” 29 Ağustos 2006 tarih ve 26274 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan DTS Tebliği Tebliğ No. 2006/41 sayılı Tebliğ ile süresiz olarak müeyyide uygulamasına karar verildiğini bildirmiştir.

 

 

5.  Gümrük Mevzua kapsamında “Sonradan Kontrole Tabi İthalaı” statüsünde kabul edilen ithalatçılar tarafından yalacak ithalatta uygunluk değerlendirme işlemlerinde öncelik tanınacak, ithalatı yalacak ürünler gümrük sahasında iken numune alınacak ve uygunluk değerlendirme lemleri süratle gerçekleştirilecektir.

 

 

6.  Uygunluk değerlendirmesine ilişkin incelemenin, sadece Enstitüce tespit edilmiş uzmanlar arasından en az 2 kişiden teşekkül ettirilen İnceleme Komitesi tarandan yalabilmesi mümkün bulunmaktadır. İnceleme Komitesinde İnceleme Uzmanı olarak, Uzman Onay Komitesi tarafından atanmış ve İthalat İnceleme Uzman Listesinde yer alan personel görevlendirilebilecektir. İnceleme Komitesi bir üyesi İnceleme Uzmanı vasfında Enstitü personeli olmak kaydıyla en az iki kiden teşekkil olacak, ikinci üye Aday İnceleme Uzmanlaarasından da görevlendirilebilecektir.

 

İthalatta Uygunluk Denetimine ilişkin saha incelemelerinde “Türk Standardları Enstitüsü Dış İnceleme Elemanları Yönergesi ”ne göre saha incelemelerinde Ensti Personeli olmayan Mühendis vasfında dış uzmanlar da görevlendirilebilecektir.

 

Enstitü Personeli Statüsünde ve Dış İnceleme Elemanı Statüsünde ilave uzman personele ihtiyaç duyulma halinde, başvurular Uzman Onay Komitesine sunulmak üzere Uzman Başvuru Formu ile Muayene zetim Sistem Müdürlüğüne iletilecektir. İlgili birim amiri veya birim amirince belirlenen uzman Ensti personeli tarafından Enstimüzün İthalatta uygunluk denetimi yaptığı Tebliğler, bu Tebliğlere ilkin Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı Genelgeleri ve Muayene ve Gözetim Hizmetleri Yönergesi hakkında verilecek (en az 2 günü) eğitimde başarılı olanlar Aday İnceleme Uzmanı olarak atanacaktır. Aday personelin İnceleme Uzmanı vasfında Ensti Personeli yanında 5 gününden az olmamak


kaydıyla 20 ithalat dosya incelemesinde Aday İnceleme Uzmanı olarak gümrükte görevlendirilmelerini teakip ilgili birim amiri tarafından Uzman Atama Başvuru Formu ile İnceleme Uzmanı olarak atanmaları teklif edilebilecektir. Bu şartla sağlamayan kişilerin İnceleme Uzmanı olarak atanmaları hususu Genel Sekreterlik tarafından onaylanacaktır.

 

7.    İthalat lemi yapan birimlerimizce zenlenen belgelerin Enstimüzde kalan nüshalarında mutlaka dosyayı inceleyen teknik personelin parafı bulunacaktır.

 

8.    MCM Hırdavat İth. İhr. Makine San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının teakip ithalatlarında Enstimüzce gerçekleştirilecek İthalatta Uygunluk Değerlendirmesi lemlerinin daha etkin yalmasına dikkat edilecektir.

 

 

9.  BERAL DEMİR ÇELİK MOBİLYA MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ve MACPAR MAK.

SAN. VE TİC. A.Ş. firmalarının; Enstimüze yapacakları başvurularda, racaatla kabul edilecek, ancak uygunluk değerlendirmesi sonuçlandırılmadan önce başvuruların Ekonomi Bakanlığı'na bildirilmesi amacıyla müracaat bilgisi Uluslarara Muayene Gözetim Grup Başkanlığına bildirilecektir


1 Bvuru

 

 

Uygunluk Değerlendirmesi yapmaya yetkili birimler kodları ile birlikte aşağıda verilmiştir.

 

No

Birim Adı

Birim

Kodu

Hizmet Alanı

1

Uluslarara Muayene zetim

Grup Başkanlığı

UMG

(Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karak, Barn)

2

İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müd.

AVR

(İstanbul Avrupa Yakası)

3

İstanbul Anadolu Yakası İthalat

Müd.

AND

(İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli)

4

Mersin İthalat Müd.

MRS

(Mersin)

5

İzmir İthalat Müd.

İZM

zmir, Manisa)

6

Tekirdağ İthalat Müd.

TKR

Tekirdağ, Edirne, rklareli)

7

Adana Belgelendirme Müd.

ADN

(Adana,  Osmaniye)

8

Antalya Belgelendirme Müd.

ANT

(Antalya, Isparta, Burdur)

9

Bursa Belgelendirme Müd.

BRS

(Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale)

10

Çorum Belgelendirme Müd.

ÇRM

(Çorum, Kastamonu, Amasya, Tokat, Yozgat)

11

Denizli Belgelendirme Müd.

DNZ

(Denizli, Uşak, Mla, Aydın, Afyon)

12

Eskişehir Belgelendirme Müd.

ESK

(Eskişehir, Kütahya, Bilecik)

13

Gaziantep Belgelendirme Müd.

GZT

(Gaziantep, K.maraş, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman)

14

Iğdır Temsilcili

IGD

(dır, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı, Bingöl)

15

Kayseri Belgelendirme Müd.

KYS

(Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Sivas)

16

Konya Belgelendirme Müd.

KNY

(Konya, Aksaray, Karaman)

17

Malatya Belgelendirme Müd.

MLT

(Malatya, Elazığ, Diyarbar, Batman, Tunceli)

18

Sakarya Belgelendirme Müd.

SKR

(Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak)

19

Samsun Belgelendirme Müd.

SMS

(Samsun, Sinop, Ordu)

20

Trabzon Belgelendirme Müd.

TRZ

(Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin, Bayburt)

21

Van Belgelendirme Müd.

VAN

(Van, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkâri)

22

Hatay Temsilcili

HTY

(Hatay)

 

1. İthalatçı firma veya yetkili temsilcisi İthalat-Net Progra üzerinden elektronik ortamda online olarak başvuru yapacaktır.

 

 

2. İthala başvurusunda   bulunaca ithalatçı   firm vey yetkili   temsilcisi    www.tse.org.tr adresindeki online başvuru işlemleri kısmından sisteme girerek e-imza sahibi kişi adına kullanıcı a ve şifre oluşturarak firma kaydını yapacak, firma aktivasyonu yaldıktan sonra sistemde yer alan muvaffakatname (Ek-8) noterden onay bir şekilde bir üst yazı ile ithalat işlemi yapan birimlerimize sunulacak, sistem üzerinden ilgili birimimiz tarafından muvaffakatnamede belirtilen firma, e-imza sahibi kişiye tanımlanacak olup, firmalar bu işlemden sonra müracaat yapabilecek duruma gelecektir.

 

 

3. Sisteme tanımlaması yalan ithalatçı firma veya yetkili temsilcisi hinterland alanı ürünlerin bulunduğu gümrük müdürlüğünü kapsayan en yakın ithalat işlemi yapan birimimizi sistemden seçerek müracaatı yapacaktır.


 

4. Müracaa yalan dosya; ilgili birim amirince sistemde ön inceleme personeli olarak tamlanan personel tarafından incelenecektir. Ön inceleme safhasında bulunan eksik bilgi ve belge ile yalan müracaatlar kabul edilmeyecek olup, sistem üzerinden geri gönderilecek, firmanın eksik bilgi ve belgeleri temin etmesi için sistem tarafından 7 günü süre verilecektir. Bu süre içerisinde firma tarafından eksikliği giderilmeyen müracaatlar sistem tarafından otomatik olarak işlemden kaldırılacaktır.

 

 

5. Ön incelemeci tarafından yalan inceleme sonucunda başvuru dosyasının evrak yönünden tam ve eksiksiz olması halinde belge ücreti hesaplanarak firmanın ücreti yatırmatalep edilecektir. Firmanın ücreti yatırıp dekontu sisteme yüklemesi halinde başvuru dosya teknik personele gönderilecektir.

 

 

6. İthalat-Net sistemi üzerinden kredi kartı ile ödeme yalabilecektir.

 

 

7. Müracaat sırasında firmanın mutlaka sunma gereken Başvuru Formu (Ek-1), Bilgi Formu (Ek-2), firma tarafından sisteme girilen bilgilerle otomatik olarak oluşturulacağından Uygunluk Değerlendirmesi talep edilen Yönetmelik sistem tarafından otomatik olarak gelecektir.

 

 

8. Firmalardan, başvuru formlarında ve başvuru formu eki beyanname ve ürün faturasında belirtilen ürün adı, marka, sınıf, tip. tür, model, meei, adet ve G.T.İ.P. bilgilerini eren ve bu ürünlerin daha önce Enstimüzce bir uygunluk değerlendirme işlemine tabi tutulmağı hususunda alınan taahhütname (Ek -3) sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.

 

 

2 Uygunluk Değerlendirme

 

 

Uygunluk Değerlendirmesinin yalabilmesi için; ürünün özelliğine göre beyan edilmesi gereken bilgiler ve dokümanlar gerekiyor ise, İthalat-Net sisteminde 7 günü süre verilerek (Resmi ve Dini Bayram Tatili günleri cevap beklenen tarih bömüne ilgili personel tarafından manuel olarak ilave edilecektir) firmaya “bu süre zarfında istenilen bilgi/doküman/belgelerin sunulamadığı takdirde ön incelemede geri gönderilmiş ise dosyanın lemden kaldırılacağı, teknik incelemede geri gönderilmiş ise dosyanın olumsuz sonuçlanacağı, tekrar dosyanınılmayacağı ancak yeni müracaat yalması halinde de yeni dosya olarak müracaatın tekrar incelenebileceği bilgisi verilecektir. Firmaya verilen 7 günü süreler İthalat-Net sistemi tarafından otomatik olarak verilecek olup, firmaların 7 günü sonunda talep edilen belgeleri sunmaması halinde; dosyanın durumu programda süre aşımı durumuna geçecek,

 

 

-Ön incelemede “Süre Aşımı" olan müracaat sahiplerinde “Dosyanız İşlemden Kaldırıldı”

bilgisi gidecek ve dosya durumu da “Dosya İşlemden Kaldırıldı” olacak,

 

 

-Teknik  incelemede  “Süre  Aşımı”  olan  dosyalara  ise  “Firma  Yükümlüklerini  Yerine

Getirmediğinde açıklaması ile firmaya Uygunsuzluk Yazısı (Ek-5) zenlenecek, ay dosya


tekrar açılmayacak, firmanın ay dosya ile yeniden racaat etmesi halinde uygunluk değerlendirmesi tekrar baştan başlayacaktır.

 

 

Ancak, uygunsuz olarak değerlendirilen dosyanın sadece doküman yönünden olumsuz değerlendirilmiş olma ve firmanın yeni racaatında daha önce olumsuz olarak sonuçlanan dosyanın (Evrak No, Beyanname Tarih ve No bilgisi) eksikliğinin giderilmesi sebebiyle yeni müracaat yaptığını belirtmesi halinde; ilk incelemede uygun sonuçlanan aşamalardan tekrar geçmeden r: gümrük tespiti) dosya incelenecektir. Dosyanın açıklama kısmına "daha önce olumsuz sonuçlanan müracaatın nihai incelemesidir" (Evrak No. Beyanname Tarih ve No bilgileri belirtilecek) uyarısı yazılacaktır. Yeniden yalan değerlendirme sonucunda olumlu olarak sonuçlandırılan müracaatlarda zenlenen belge ile birlikte ilgili gümrük müdürlüğüne daha önce olumsuz olarak sonuçlandırılan müracaatın nihai kararını belirten ve sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan bir yazı (Uygunsuzluk Düzeltme Yazısı) gönderilecektir. Yeniden yalan değerlendirme sonucunda olumsuz olarak sonuçlandırılan müracaatlarda ise olumsuzluğun devam etmesi sebebiyle Teknik İncelemeci tarafından sistemden dosya durumu "Dosya İşlemden Kaldırıldı" olarak silecek ve müracaat sahiplerine de "Dosyanız İşlemden Kaldırıldı" bilgisi gidecektir.

 

 

Teknik İncelemede başvurunun kabul edilip gümrük incelemesi ve tespiti sonra veya dosya incelemesi neticesinde incelemeye ve /veya dosyaya ıklık getirmek üzere tarafınızca ilave bilgi, belge ve doküman istenmesi halinde; inceleme süreci devam ettiğinden, dosya hakkında nihai karar verilene kadar, 7 iş günü süre İthalat-Net sisteminden verilebilecektir.

 

 

Firmalar talep edilen belgeleri verilen süre içinde sunamayacakları durumlarda ek süre talebinde bulunabilecek olup, ek süre talebi dosyayı inceleyen personel tarafından değerlendirilecektir. Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmeden, firmaların dosyalarını lemden kaldırma talepleri kabul edilecek, gerekçesi belirtilmek suretiyle firmaya ve ilgili Gümrük Müdürlüğü'ne bu durum yazılı olarak tebliğ edilecektir.

 

 

“Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğ kapsamında ve “Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhraca ve Piyasaya Arzına Dair netmelik” kapsamında AB veya 3. ülkelerden ithal edilen gübreler (Kimyevi gübreler üzerlerinde EC FERTİLİZER işareti olsa dahi) uygunluk değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Uygunluk değerlendirme sonucu olumlu olan gübreler için “İthal Malı Uygunluk Belgesi” zenlenecektir.

 

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarandan 29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin Ek-19'da isimleri belirtilen Nitrik Asit, Fosforik Asit, Potasyum Çözeltisi, Potasyum Tiyosülfat, Kürtle Kaplanan Gübreler, Azot İnhibitörGübreler ve Amonyum Tiyosülfat gübrelerin yurda girişleri sırasında akredite laboratuvarlardan alınmış analiz rapor/sertifikasını ithalatçı firma tarafından sunulması ve söz konusu analiz rapor/sertifikaların alınmış olduğu kuruluşların, özellikle Avrupa alanı başta olmak üzere,


ilgili deneyler bazında EA’ya üye kuruluşlardan akredite olması ve rapor/sertifikanın, adı geçen gübreye ait parti, seri veya lot numaralarının herhangi birisini refere etmesi, bu incelemenin ürün orijinal ambalajı, proforma fatura ve deney rapor/sertifikaları üzerinden yapılması ve bu şekilde izlenebilirliğin sağlanması halinde alan partiye İMUB düzenlenecektir. Taşra teşkilatı gerek duyduklarında sunulan raporun/sertifikanın partiye uygunluğu hususunda laboratuvarımızdan görüş alabileceklerdir

 

 

Enstimüzce Kimyevi Gübrelerin ve Organik Gübrelerin ithalatı rasında işaretleme ve etiketleme kontrolü yapılmayacak olup. İthala yalacak mikrobiyal ürünlerin yurt dışından gelirken geliş ambalajlarının üzerinde son kullanma tarihi belirtilmek zorunda olduğundan, bu ürünler üzerinde  son  kull anma  tarih  ifadesi  bulunup  bulunm ağı  kontrol  edil ecek  ve  alt ı   avdan

 eski  ürünlerin  i thaline  iz in  veril me ye c ekti r.

 

 

ksek oranda azot ihtiva eden Amonyum Nitrat Gübreleri’nin Uygunluk değerlendirmesi Ankara Laboratuvarla Grup Başkanlığı Kimya Laboratuvarı Müdürlüğü (Ankara) tarafından yalacaktır. Bu gübreler deney yalmadan ve uygun görüş alınmadan kesinlikle belge düzenlenmeyecektir.

 

 

“Gübrelerin Piyasa zetimi ve Denetimi netmeliğ ve “Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak zenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhraca ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik” kapsamında yer almayan gübreler için “Kapsam Dışı Yazısı” (Ek-7) zenlenecek ve kapsam dışı olma gerekçesi teknik olarak ayrıntılı bir biçimde yazılacaktır. Gübrenin ilgili yönetmelik kapsamında olup olmadığına laboratuvarlarımızca karar verilecektir.

 

 

Sezon öncesi getirilen ve Antrepolara alınacak gübreler için antrepolara alınırken tüm partiyi temsil edecek şekilde Enstimüzce alınacak numunelerin ilgili yönetmeliğine göre yalan deneyleri sonucu olumlu bulunması halinde tüm partiyi temsilen “İthal Ma Uygunluk Belgesi” düzenlenir. Daha sonra firmaların bu antrepolardan peyder pey ithal etmek istediği gübreler in ılacak beyannamelere herhangi bir belge zenlenmeyecektir.

 

 

İlgili Yönetmeliklere göre yalan Uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlanması halinde, İthalat-Net sistemi üzerinden konu olumsuzluğa ilişkin test raporla ile birlikte firmaya bildirilecek ve 7 günü itiraz süresi verilecektir. Süre sonunda veya itirazın olumsuz sonuçlanması halinde “Uygunsuzluk Yazısı" (Ek-5) firmaya iadeli taahhütlü veya elden imza karşılığı ve ilgili Gümrük İdarelerine iadeli-taahhütlü gönderilecektir.

 

 

Uygunluk değerlendirmesi sonucunda güvensiz ürün olduğu tespit edilm bulunan AB menşeli ve/veya AB üzerinden gelen üçüncü ülkeler menşeli ürünlere dair bilgiler ekte verilen tabloya (Ek-6) uygun olarak kaydedilerek Ekonomi Bakanlığı’na bildirilmek üzere Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanlığına nderilecektir.


 

“Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak zenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhraca ve Piyasaya Arzına Dair netmeliğin” 8. Maddesinin 5. Fıkrasına istinaden Enstimüze yalan Gübre İthalatı başvurularında sadece Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak zenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünler ile sınırlı olmak üzere firmaların ürün tescil belgesine sahip olmaları halinde Enstitümüzce numune alınması ve ürünlerin ithalatına izin verilmesi, izne müteakip ünlerin analizinin yapılarak sonucun firmaya nderilmesi gerekmektedir. Ürün tescil belgesine sahip firma başvuruları için düzenlenen belgelerde mutlaka söz konusu yönetmeliğin 8. Maddesinin 5. Fıkrasına istinaden belgenin zenlendiği ıklamasının yalması gerekmektedir.

 

 

Gübrelerin Piyasa zetimi ve Denetimi Yönetmeliğinin 28. Maddesinin birinci fıkrasına istinaden “Muayene ve deneyler, numunelerin muayene ve deney yapacak kuruluşa tesliminden itibaren en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır Yine ay yönetmeliğin 33. Maddesi gereği ilk analiz sonucu menfi çıkan ürünlerin satışı durdurulduğundan, Enstimüz raporlarının nihai sonucu oluşturmasından ötürü ve ilk analiz sonucu menfi çıkmasına rağmen referans analizin olumlu çıkma olasılığı bulunmasından ötürü bu gibi ürünlerin üreticilerinin olumsuz etkilenmemesi için Enstitümüz raporlarının kısa sürede sonuçlandırılması önem arz etmektedir.

 

 

 

3 Tespit ve Numune Alma

 

 

Gümrükte yalan incelemelerde (Ek-9) Numune Alma Tutanağı (numune alınsın, alınmasın) kullalacaktır. Ancak numune alınmama durumunda neden alınmadığı, inceleme ve muayene sonuçları tutanakta yer alacaktır. Tespit, inceleme yalması halinde tutanaktaki numune alma ifadesinin üzeri çizilerek inceleme veya tespit yazılıp düzenlenecektir. Geçici depolama yeri ve antrepolarda tutanaklar gümrük yetkilileri tarafından imzalanacak olup gümrük yetkililerinin imzalamağı durumlarda zenlenen tutanaklar Enstimüz personeli ve firma temsilcisi tarafından imzalanarak düzenlenecektir.

 

 

Gümrüklerde numune alınırken tekrar numune alınmasına mahal vermeyecek şekilde deney yeter miktarı kadar numune alınacaktır.

 

 

Tereddüde mahal bırakmayan ve mevzuata paralel yalan tespitler neticesi uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlanma halinde; kesinlikle ikinci defa gümrükte tespit yalmayacaktır. Bu tür talepler numune alma tutanağına atıf yalarak “uygunsuzluk tereddüde mahal bırakmayacak şekilde tespit ve tevsik edildiğinden ve tutanak taraflarca imzalandığından talep uygun görülmemişti şeklinde reddedilecek ve merkeze aktarılmayacaktır.

 

 

Enstimüz elemanlarının eksik veya yanlış anlaşılmalardan doğan hatalı ve işlemleri neticesinde tutulan tutanaklara ilişkin ciddi/mesnetli firma itirazla ilgili müdürlükçe değerlendirilecektir. Bu tür durumlarda kat olarak hatalı, eksik iş ve lemleri geekleştirenler hakkında TSE Personel Yönetmeliği çerçevesinde gereği yalacak ve dosyayı inceleyen teknik


personel, gümrük incelemesine iştirak eden inceleme heyetinden en az biri ve ilgili birim amiri tarafından, gerek görülmesi halinde ilgili gümrük müdürlüğünün de (Ürünlere teknik müdahale veya ellleme yalıp yalmadığı ve ürünün durumu vb.) görüşü alınarak gerekiyorsa dosya yeniden leme alınacak ve tekrar tespit için görevlendirme ilgili müdürlükçe yalacaktır. Bu şekilde yalan değerlendirmeler akabinde sonuç lemi takip eden 5 günü içinde bilgi amaçlı olarak gerekçeleri ile birlikte bir yazı ile Uluslarara Muayene Gözetim Grup Başkanlığına bildirilecektir.

 

 

Gümrük incelemelerinde firmanın gümrük sahanda bulunmağı durumlarda zenlenen tutanak gümrük yetkilisine imzalattırılacaktır. Bu gibi durumlarda dosya sistem üzerinden firmaya geri gönderilecek, teakip inceleme firmanın hazır olduğu yönündeki talebini sistem üzerinden iletmesi halinde gerçekleştirilecektir.

 

 

Gümrük sahasında yalan incelemelerde numunenin bulunamadığı ve/veya ürünlerin tespite ve/veya numune almaya hazır olmağı durumlarda, zenlenen tutanak gümrük yetkilisi ve firma veya yetkili temsilcisine imzalattırılacaktır. Bu gibi durumlarda dosya sistem üzerinden firmaya geri gönderilecek, teakip inceleme firmanın malların hazır olduğu yönündeki talebini sistem üzerinden iletmesi halinde geekleştirilecektir.

 

 

Gümrük sahasından numune alınırken ve/veya laboratuvara sevk edilirken numuneler işaretleme bilgilerini kapatmayacak, zedelemeyecek, bilgilerin okunmasını engellemeyecek şekilde bantlanarak etiketlenecektir.

 

 

Gümrük Sahasında tutulan Numune Alma/Tespit Tutanağı ve ürünlere ait varsa fotoğraflar tespitin yaldığı tarihten en geç 1 günü içerisinde mutlaka sisteme yüklenecek ve inceleme heyeti tarafından görev sonlandırılacaktır.

 

 

Serbest Bölgelerden yalan ithalat işlemleri de aynı hükümlere tabidir.

 

 

3.1  Numune Alma

 

 

•      Alınan asıl ve şahit numuneler mühürlenerek firmaya teslim edilecektir. Asıl numuneler deneyleri yalmak üzere firma tarafından ilgili laboratuvara sevk edilecek, şahit numuneler ise firma tarafından uygun koşullarda saklanacaktır.

•      Firmalar numunelerin ilgili laboratuvara sevki ve şahit numunelerin uygun koşullarda saklanması hususlarında bütün sorumluluğu üstleneceklerdir. (Ek-3 Taahhütname ile)

•      Numuneler uygun ambalajlarda alınarak güvenli ve mühürlü şekilde ilgili laboratuvara sevk

edilecektir.

 

 

Kimyevi bre ithalatlarında araştırma, deneme veya laboratuvar amaç veya toplam ağırlığı 50 kg'ı geçmeyen ve parti oluşturmayacak miktardaki kimyevi gübrelerden numune alınmayacak ve


50 kg'ı gmeyen kimyevi gübreler Parti Teşkil Etmez olarak değerlendirilecek ve Parti Teşkil

Etmez Yazısı (Ek-10) düzenlenecektir.

 

 

Organik gübre ithalatlarında ise miktarı ne olursa olsun 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de “Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak zenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhraca ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmeli gereğince deneme amaç ithaline izin verilen mikrobiyal ürünler hariç analize tabii tutulması gerekmektedir.

 

 

 

3.2 SıMallardan Numune Alma

 

 

1.        Sıvı numuneler mutlak suretle temiz (Kimyasal Tortu, kalıntı, vb ermeyen) ve sağlam ambalajlarda alınacaktır. Her bir ambalaj üzerine (şahitlerde dâhil) numune konmadan önce gerekli tanıtım bilgilerini erecek şekilde merkezden gönderilen numune tatım kartı ile etiketleme yaldıktan sonra ağızları sıkı bir şekilde kapatılarak mühürlenecek, kırılmaya karşı gerekli önlem alınmak suretiyle asıl numune 24 saat erisinde laboratuvara teslim edilmek ve şahit numune firma tarafından (Laboratuvarımız ılmış, kapatılmamış, yırtılmış ve içindeki şişeler kırılmış olan numunelere lem yalmayacaktır bilgisi firmaya verilecek ve (Ek-4) taahhütname alınacaktır) saklanmak üzere firma yetkilisine teslim edilecektir.

 

 

2.         Diğer  gübreler  orijinal  ambalajında  alınacak,  orijinal  ambalajında  alınması  mkün olmayan hallerde paçallama yöntemi ile alınan numuneler usulüne uygun şekilde işaretlenip, etiketlenecek cam, ped veya plastik ambalajlar içinde (min. 2kg, max. 5kg olacak şekilde) laboratuvara gönderilmesi gerekiyorsa 24 saat içinde laboratuvara teslim edilmek üzere firma temsilcisine/yetkilisine elden teslim edilecektir. Bu tür numuneler ithalat birimlerinde güvenlik ısından risk taşıdıkları için bekletilmeyeceklerdir.

 

 

3.         Zaman zaman ay üretim yerinden, ay gemide ithal edilen gübrelerin birden fazla ithalatçı tarafından ay beyannamelerle ithal edildikleri hatta firmaların gümrükçülerinin dahi ay olduğu, ay inceleme heyeti tarafından ay anda numune alınarak deney için ilgili laboratuvara gönderilmektedir.

 

 

Bu tür durumlarda; numuneler laboratuvara intikal ettirilirken ön yazıda bilgi olarak mutlaka “…… tarih/sayılı beyanname kapsamında ……. firmasının gübreleri ile ay gemiden alınmıştı uyarısı yer alacaktır.

 

 

Not: Laboratuvarlarımız ılmış, kapatılmamış olarak gelen numunelere ve laboratuvara intikal etmeyen numunelere işlem yapmayacaktır. Ancak numunelere eşlik eden evrakların kabulü yalarak numunelerle ilgili durum bir tutanakla tespit edilip numunelerin gönderildiği birime bildirilecektir.


 

4        Ücretler

 

 

Ücretler yürürlükteki Muayene zetim Ücretlendirme Yönergesine göre belirlenir.

 

 

5       Ekler

 

 

Ek - 1 Başvuru Formu

Ek - 2 Bilgi Formu

Ek - 3 Taahhütname Örneği (Başvuru için)

Ek - 4 Taahhütname Örneği (Sıvı Mallardan Numune alma için)

Ek- 5 Uygunsuzluk Yazısı

Ek- 6 Güvensiz Ürün Bilgisi Tablosu

Ek - 7 Kapsam Dışı Yazı

Ek - 8 Muvaffakatname

Ek - 9 Numune Alma Tutanağı

Ek - 10 Parti Teşkil Etmez Yazısı


Ek 1: Bvuru Formu

TSE……………..Temsilciliğine                                                                                  …. / … / 20… İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için UYGUNLUK BELGESİ

almak istiyoruz. Konu ile ilgili mevzuat çeevesinde bütün hüküm ve şartlan kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

Firmanın Unvanı

 

 

Yetkili İmza

 

 

 

Ekleri:

-                Fatura veya proforma fatura fotokopisi

-                İmza sirküleri veya vekâletname sureti

-                İthalat Ön İzin Belgesi

-                ağıdaki belgelerden biri:

-        Antrepo Beyannamesi

-        Özet Beyan

-        Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb.)

-

İTHALATÇININ:

-              Unvanı ve Adresi

-              Telefon ve Faks Numarası

 

 

İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜN:

-              Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)

-              Meei ve marka

-              Cinsi, sınıfı, modeli

-              Mikta

 

 

İthalatın yalacağı gümrük idaresi:

 

 

DEĞERLENDİRMEYE ESAS YÖNETMELİK (1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1D e ğ e r l e n d i r m e y e e s a s a l ı n a c a k Y ö n e t m e l i k i t h a l a t ç ı t a r a f ı n d a n m u t l a k a b e y a n e d i l m e s i g e r e k m e k t e d i r .


Ek-2 Bilgi Formu

 

 

İthalatın yalacağı gümk idaresi:

 

İhracatçının:

- Unvanı

 

- Adresilke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

- Tel, faks, e-posta, web adresi

 

Üretici firmanın:

- Unvanı

 

- Adresilke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

- Tel, faks, e-posta, web adresi

 

Gümrük beyannamesinin:

 

- Tü

 

- Tarihi

 

- No’su

 

İthal malın menşe ülkesi:

 

İthalatçı firmanın:

- Unvanı

 

- Adresilke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

- Vergi no’su

 

- Tel, faks, e-posta, web adresi

 

İthalatın yalacağı ülke:

 

İthalatçı temsilcisinin:

- Unvanı

 

- Adresilke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

- Vergi no’su

 

- Tel, faks, e-posta, web adresi

 

İthal edilecek ürün:

- G.T.İ..P. no’su

 

- Cinsi

 

- Marka

 

- Mikta ve birimi

 

- ABD Dola olarak değeri

(Gümrük beyannamesi üzerindeki istatistiki kıymet esas ar)

- Gümrük bölgesine geliş tarihi

 


Ek-3 Taahhütname Örneği (Bvuru için)

 

 

TAAHHÜTNAME

 

 

 

“…….Gümrük     Müdürlüğü’ndeki     …………ve     ………sayılı……………Beyanına     ait,

……….tarih ve ………………….sayılı faturada yer alan ürünlerin G.T.İ.P. Ürün Adı, Marka, Sınıf, Tip, r, Model, Meei, Adet bilgileri doğrultusunda tanımlamala aşağıda verilmiş olup, bu bilgilerin doğruluğunu ve beyanname kapsamındaki ilgili ürünlerin daha önce Türk Standartları Enstitüsünce uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmadığını, denetim esnasında alınarak firmamıza teslim edilen asıl numunelerin ilgili laboratuvara iletilmesi ve şahit numunelerin uygun kullarda saklanmasına ilkin tün sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu taahhüt ederiz.

 

 

Yukarıda yazılı taahhüdümüz ve bu taahhüde konu yapmış olduğumuz ithalat lemine ilişkin olarak zenlemiş bulunduğumuz diğer evramızda yanlış ve eksik beyanda bulunulması ve/veya daha önce uygunluk değerlendirmesine tabi tutulduğunun tespiti halinde “22/02/2013 tarihli ve

28567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kara’nın “Uygulanacak müeyyideler” başlıklı 14. Maddesi çerçevesinde diğer ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

 

 

a) Yazılı uyarı,

b) Yayımlanan mevzuatla tanınan muafiyetlerden süreli veya süresiz men, c) İthalatının veya ihracatın süreli veya süresiz durdurulması.

d) Taahhütname alınan durumlarda, taahhütnamede belirtilen ürünün ihracat için FOB ve ithalat

için CIF değerinin %60’ının, firmanın bağ bulunduğu vergi dairesince ilgiliye tebliğ tarihindeki

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası viz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığının,

2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, 6183 sayı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kümleri çerçevesinde vergi dairesince tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilmesi.

 

 

Yaptırımlarından biri veya birkaçının tarafımıza uygulanma ve/veya gerekli görüldüğü takdirde

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre lem yalması için rk Standardları Enstitüsü tarafından ilgili Bakanlığa resmi müracaata bulunulacağı ve/veya ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağı tarafımıza tebliğ edilmiştir.

 

 

Firma Yetkilisi

Tarih

İmza

 

 

 G.T .İ. P.   ÜRÜN  AD MAR KA   MODE L   M E NŞE İ   MİKT AR  KA L E M  FİYAT I


Ek - 4 Taahhütname Örneği (Sıvı Mallardan Numune alma için)

 

 

Türk Standardlan Enstitüsü’ne

 

 

( Taahhütname )

 

 

İthal etmek istediğimiz ……..………...Gümrük Müdürlüğünden Tescilli……………..

Tarih ve…………..Sayılı Beyanname kapsamındaki tarafıma sağlam olarak teslim edilen Benzin

/ Mazot mamullerinin şahit numunelerini istendiğinde Enstitünüz Laoratuarlarına Ağzı ılmamış, plastik ambala yırtılmamış, içindeki şişeler kırılmamış halde teslim edeceğimi, ağzı ılmış, plastik ambala yırtılmış, içindeki şişeler kırılmış olma durumunda laboratuarlarca bir lem yalmayacağı hakkında tarafımıza bilgi verilmiş olup, bu durumda hiçbir hak iddia etmeyeceğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

 

 

 

Firma Yetkilisi:

Adı : Soyadı : İmzası : Tarih :

Eki: İmza Sirküsü veya Vekaletname


 

Ek-5 Uygunsuzluk Yası

 

 


 

 

 

Sayı :

Konu :


RK STANDARDLARI ENSTÜSÜ


 

Tarih


 

 

 

 

 

DAĞITIMDA GÖSTERİLMEKTEDİR

İthali yalmak üzere firma(nız) tarafından beyan edilen ve aşağıda bilgileri yer alan ürün/ürünlere dair gerçekleştirilen denetimler sonucunda, söz konusu ürünün/ ürünlerin ilgili teknik mevzuatına uygun olmadığı anlaşılmış olup, ithali uygun bulunmamaktadır.

Bilgileri ve gereğini arz/rica ederim.

 

 


OLUMSUZLUK NEDENİ:


 

... TSE Müdürlüğü


 

 

Belge Cinsi

 

Belge Tarihi

 

Belge No

 

G.T.I.P.

 

Fatura Tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatura No

 

Model

Numarası

 

 

 

Miktar

 

 

 

 

 

 Dağıtım:

-              İlgili Gümrük Müdürlüğü

-              İlgili Firma


Ek-6 Güvensiz Ürün Bilgisi Tablosu

 

 

Tablo

PGD SIRASINDA GÜVENSİZ OLDUĞU TESPİT EDİLEN ÜRÜNLER

 

ÜRÜNÜN

ALINAN ÖNLEMİN

 

 

 

Adı/Tanımı

 

 

Markası

/Modeli

 

 

 

Miktarı

 

 

 

Değeri

 

 

Menşe

Ülkesi

 

 

Çıkış

Ülkesi*

 

 

 

Türü

 

 

 

Tarihi

 

 

 

Sonucu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Çıkış ülkesi: Hangi AB ülkesinden Türkiye’ye sevk edildiği


 

Ek-7 Kapsam Dışı Yazı

 

 

 


 

 

 

Sayı :

Konu :


RK STANDARDLARI ENSTÜSÜ


 

Tarih


 

 

DAĞITIMDA GÖSTERİLMEKTEDİR

 

 

İthali yalmak üzere firma(z) tarafından beyan edilen ve bilgileri aşağıda yer alan ürün/ürünler, Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2015/16) sayılı Tebliğde yer alan G.T.İ.P.'lerin tabi olduğu ilgili Teknik zenlemenin kapsa dışındadır. İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ithalatında bir sakınca bulunmamaktadır.

 

 

Bilgileri ve gereğini arz/rica ederim.

 

 


KAPSAM DIŞI NEDENİ:


 

.... TSE Müdürğü


 

 

Belge Cinsi

Belge Tarihi

Belge No

G.T.I.P.

Fatura Tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatura No

Model

Miktar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dağıtım:

- İlgili Gümrük Müdürlüğü

-İlgili Firma


 

Ek-8 Muvaffakatname

 

 

MUVAFFAKATNAME

 

 

rk Standardla Enstitüsü'nce yalan İthalat/İhracat/zetim lemleri kapsamında aşağıda kimlik bilgileri verilen kişinin nitelikli elektronik imza veya mobil imza ile yapacağı her türlü işlemden aşağıda belirtilen tarihler itibariyle (.. Vergi dairesinin)                                                                                         vergi    numara ve

.................................. Unvanlı şirketimizin/firmamızın sorumlu olacağını ve kişinin firmamizca yetkilerinden azledilmesi veya firmamız müşavirliğinden imtina etmesi halinde ise durumu derhal yazılı olarak tarafınıza bildireceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.

 

 

TAAHHÜT EDEN:

 

 

 

TAAHHÜDÜN BAŞLANGIÇ TARİHİ: TAAHHÜDÜN BİTİŞ TARİHİ:

 

 

(Vekaleti Alan E-İmza Sahibi Kişinin)

T.C.Kimlik No: Adı Soyadı: Baba Adı: Doğum Yeri: Doğum Tarihi: Cinsiyeti:

fusa kayıt olduğu İl—İlçe;

Cilt No:

Aile Sıra No: Sıra No:

 

 

 

NOT: Mezkur şirkete ait imza sirkülerinde ilgilinin yetkisinin mevcut olduğu Noter tarafından onaylanacaktır.

 

 

EK:1- Mezkur şirkete ait imza Sirküsü (Fotokopisi)

2-Vekaletname(Fotokopisi)


Ek-9 Numune Alma Tutanağı

 

 

RK STANDARTLARI ENSTÜSÜ NUMUNE ALMA TUTANAĞI

Tarih / ..... /20

İthalatçı firmanın             : ............................................................ Beyannamenin tarih ve no’su :...................................................... Numunenin alındığı gümrük idaresi: ............................................

 

 

 S ıra No.     Numunenin cinsi ve mi ktarı      Marka     Standart   numara

 

 

 

 

 

Aymiktarda şahit numune gümrükte bıralmıştır.

Aymiktarda şahit numune firma yetkilisine teslim edilmtir.

 

 

 


Gümrük Yetkilisinin; Adı,     soyadı Görevi

Sicil  Numara

İmza


Firma Yetkilisinin; Adı, soyadı Görevi

İmza


 

 

 

TSE İnceleme Komisyonu Üyeleri

 

 


 

Adı, soya

revi

İmza


Adı, soyadı Görevi İmza


 

 

 

 

Bu tutanak kapsamında alınan numunelerin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen beyanname kapsa malların tamamı temsil ettiğini ve sonuçlarının parti için bağlayıcı olduğunu taraflar kabul etmiş sayılır.

 

 

Alınacak numuneler 24 saat içinde test için ilgili laboratuvara sevk edilmelidir.


 

 

Ek-10 Parti Tkil Etmez Yazı

 

 

 

RK STANDARDLARI ENSTÜSÜ

 

 


 

 

Sayı :

Konu :


Tarih


 

 

DAĞITIMDA GÖSTERİLMEKTEDİR

 

 

İthali yalmak üzere firma(z) tarafından beyan edilen ve bilgileri aşağıda yer alan ürün/ürünler, ilgili diğer mevzuat hükümleri sak kalmak kaydıyla bre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2015/16) çeevesinde Parti Teşkil Etmediğinden Ülkeye Girmesinde Sakınca Yoktur.

 

 

Bilgileri ve gereğini arz/rica ederim.

 

 

.... TSE Müdürğü

 

Belge Cinsi

Belge Tarihi

Belge No

G.T.I.P.

Fatura Tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatura No

Model

Miktar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dağıtım:

-              İlgili Gümrük Müdürlüğü

-              İlgili Firma