GENELGE (MGMB-UMGGB-2015-4) - CE uygunlugu hk

GENELGE (MGMB-UMGGB-2015-4) - CE uygunlugu hk


GENELGE (MGMB-UMGGB-2015-4)

İlgi: 27.02.2015 tarih ve 28005 sayılı yazı

Ekonomi Bakanlığı ilgi yazısında 1 Mart 2015 tarihi itibariyle CE İşaretinin grafikteki oranlarına ve/veya tasarımına ve/veya belirtilen boyuta uygun olarak iliştirilmediği durumlarda yapılacak uygulamayı açıklamıştır. İlgi yazıya istinaden Genelge 2015-2 Madde 8.2'nin 5. ve 6. fıkraları aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

5. "CE İşaretinin grafik oranlarında ve/veya tasarımında "bariz" bir uygunsuzluğun bulunması durumunda; (ilgili Yönetmelikte öngörülen yazı karakteri dışında bir yazı karakteri kullanılması; C ve E harfleri arasında belirgin bir aralık bulunması; C ve E harflerinin boyutları arasında ciddi boyut farklılığının bulunması -biri 8 mm iken diğerinin 3 mm olması gibi vb.) denetim işlemi "Red: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılır." Bu itibarla, ürünlerin fiziki muayenesinde herhangi bir ölçü aleti kullanılmadan gözle muayene gerçekleştirilmeli ve ifade edilen bariz uygunsuzluk durumları tutanakla kayıt altına alınmalıdır.

Yönetmelikteki grafik ve tasarımına uygun olan ve olmayan CE İşareti örnekleri aşağıda gösterilmektedir.

• Yönetmelikteki grafik ve tasarımına uygun CE işareti

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc