Gümrükler Genel Müdürlügü TASARRUFLU YAZI (09.04.2015/7179595) - Ham ve soyulmus SUSAM ithalatinda Gözetim uygulamalari hk.

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


T.C

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı:17474625/162.01

Konu: Susam

09.04.2015/7179595

DAĞITIM YERLERİNE

Ekonomi Bakanlığından alınan 26.03.2015 tarih ve 40728 sayılı yazıda; Bakanlıklarına gümrüklerde ham ve soyulmuş susamın nitelik olarak birbirinden ayrılamadığı, 2007/13 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına ilişkin Tebliğ kapsamında ham susamda 1700 $/ton, soyulmuş susamda 2400$/ton gözetim fiyatı uygulanmasında sorunlar yaşandığı yönünde bilgiler intikal ettiği belirtilmiştir.

Bu bağlamda; ham ve soyulmuş susamın gümrük işlemlerinde azami dikkat gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Münir UĞUZ

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

DAĞITIM:

Tüm GTBM