Gümrükler Genel Müdürlügünün 14.04.2015 tarihli ve 85593407 sayili yazisi (Aspir Tohumu KDV Orani)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.04.2015 tarihli ve 85593407 sayılı yazısı (Aspir Tohumu KDV Oranı)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 85593407/156.02

Konu : Aspir Tohumu KDV Oranı

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 1207.60.00.00.00 G.T.İ.P’nde yer alan Aspir Tohumu (Carthamus tinctorius) cinsi eşyanın KDV oranı hakkında tereddüt hasıl olduğu anlaşılmaktadır.

Mezkur eşyanın KDV oranı hakkında daha önce de tereddüt hasıl olmuş, konu 10.12.2014 tarihli, 4480036 sayılı yazımızla Maliye Bakanlığına intikal ettirilmiştir.

Anılan Bakanlıktan alınan 22.12.2014 tarihli, 126054 sayılı yazıda kısaca; 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin;

-(A/10) sırasında “12 no’lu faslında yer alan mallar (yalnız, sebze ve meyveler, bunların tohum, çekirdek ve sporları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları)”,

-(B/23) sırasında “..tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler, (kedi-köpek mamaları hariç) saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil), sayıldığı,

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 12.07 tarife pozisyonuna ait 1207.60.00.00.00 GTİP numarasında “Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu” (kırılmış olsun olmasın) nun ismen sayıldığı,

Buna göre “Aspir tohumunun (kırılmış olsun olmasın) 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B/23) sırasındaki “… her türlü fenni karma yemler … benzeri hayvan yemleri…”ibaresi kapsamında değerlendirilerek teslim ve ithalinin (%8) oranında KDV’ye tabi tutulması gerektiği belirtilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

 

Bakan a.

 

Genel Müdür Yardımcısı

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü