Gümrükler Genel Müdürlügünün 17.04.2015 tarihli ve 7337931 sayili yazisi (Kaçak Esya Yakalamalarinin Yayinlanmasi hk.)

Gümrükler Genel Müdürlügünün 17.04.2015 tarihli ve 7337931 sayili yazisi (Kaçak Esya Yakalamalarinin Yayinlanmasi hk.)


Gümrük Müşaviri - Uğurlu Gümrük Müşavirliği

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.04.2015 tarihli ve 7337931 sayılı yazısı (Kaçak Eşya Yakalamalarının Yayınlanması hk.)

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 68326374

Konu : Kaçak Eşya Yakalamalarının Yayınlanması

17.04.2015 / 7337931

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi: Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün Genel Müdürlüğümüze muhatap 13.04.2015 tarihli ve 69208519-620/00007256223 sayılı yazıları.

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün ilgide kayıtlı yazısında Bölge Müdürlüğü bağlantısı Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri ekiplerince gerçekleştirilen kaçak eşya yakalamalarından hangilerinin Bölge Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanabileceği hususunda bilgi verilmesi istenmiştir.

Bilindiği üzere Bakanlığımızın 2014/01 sayılı ve "Basın ve Yayın Organlarına Bilgi veya Demeç Verme" konulu Genelgesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa da atıfta bulunularak kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremeyecekleri, bu konuda gerekli bilginin ancak Bakanın yetkili kılacağı görevli, illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verileceği vurgulanarak Bakanlığımız görev ve yetki alanına giren konularda basın ve yayın organlarına bilgi ve demeç verme görevinin Bakanlığımız Basın ve Hakla İlişkiler Müşavirliğine ait olduğu, Bakanlığımız personeli tarafından basın ve yayın organları nezdinde haber niteliği taşıyan hususlara ilişkin tüm bilgi ve belgelerin; merkez teşkilatında ilgili merkez birim amirine, taşra teşkilatında ise ilgilisine göre Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürüne veya Ticaret İl Müdürüne mümkün olan en kısa sürede intikal ettirilmesi; bilahare ilgili birim amiri, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü veya Ticaret İl Müdürünce de derhal Bakanlığımız Basın Halka İlişkiler Müşavirliğine Makama arz etmek üzere gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, Bölge Müdürlükleri bağlantısı Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri ekiplerince gerçekleştirilecek kaçak eşya yakalamalarının Bakanlığımız internet sitesinde yayınlanmasını ve ulusal basınla paylaşılmasını müteakip Bölge Müdürlükleri internet sitesinden de yayınlanabileceği mütalaa edilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Abdullah SOYLU

 

Bakan a.

 

Genel Müdür

DAĞITIM:

Gereği:

Orta Anadolu Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Bilgi:

Batı Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Batı Marmara Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Anadolu Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Karadeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Marmara Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Ege Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Fırat Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Gap Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

İpekyolu Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

İstanbul Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Orta Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Orta Karadeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Trakya Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Uludağ Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc