Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlügünün 17.04.2015 tarihli 7373583 sayili yazisi (Izmir Tir Gümrük Müdürlügü Faaliyet Durumu hk.)

images/resmi_kurum_logolar%C4%B1/gum-logo.jpg


Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 17.04.2015 tarihli 7373583 sayılı yazısı (İzmir Tır Gümrük Müdürlüğü Faaliyet Durumu hk.)

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı: 61069011/100

Konu: İzmir Tır Gümrük Müdürlüğü Faaliyet
Durumu

DAĞITIM YERLERİNE

 

İlgi: a) 22.12.2014 tarih ve 4719209 sayılı yazımız.

b) 25.12.2014 tarih ve 4826559 sayılı yazımız.

c) 07.01.2015 tarih ve 5083146 sayılı yazımız.


Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 17.04.2015 tarih ve 7355448 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi edinilmesi ile söz konusu yazı doğrultusunda gereğini rica ederim.

 

Kaptan KILIÇ

 

Bölge Müdürü

Ek: 1 adet yazı (2 sayfa)

Dağıtım:
Gereği:
İzmir Gümrük Müdürlüğü,
İzmir Tır Gümrük Müdürlüğü,
Ege Bölgesi Sanayi Odası
- İzmir Ticaret Odası,
- Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği,
- İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği,
- UKAT, UND.

Bilgi için:
Bölge Müdürlüğümüz. Şube Müdürlükleri,
Tüm Bağlantı Gümrük Müdürlükleri,
(İzmir ve İzmir Tır GM dışında kalan),
İzmir Gümrük Muh.Kaç.İst.Müdürlüğü,
İzmir Laboratuvar Müdürlüğü,
İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü,
İzmir Personel Müdürlüğü.

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 21558579/166.01 [GGM-12.07]

Konu: İzmir Tır Gümrük Müdürlüğü 
Faaliyeti Hk.

EGE GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 12/112015 tarihli ve 5155576 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazıda, İzmir Alsancak Limanı'nda yer alan İzmir Gümrük Müdürlüğü'nün kapasitesinin üzerinde işlem hacmi ile mücadele ettiği, Tır işlemlerinin liman çevresi trafik yoğunluğunu artırarak şehiriçi trafiği zorladığı, Alsancak Limanı'ndaki geçici depolama yeri, taşıt üstü işlem yapılan mevcut saha ve tır parkı sahalarının idareye mesafesi ile bu yerlerin kantar ve teknik donanımları ve personel sayılarının yetersizliği nedenleriyle sorunun çözümü adına, Bölge Müdürlüğünüzün 22.12.2014 - 4719209 tarih-sayılı ve 25.12.2014 - 4826559 tarih-sayılı yazıları ile karayolu TIR ihracat ve ithalatında;

- İhtisas uygulaması, özel tertibatlı antl'epo veya firrnaya ait özel antrepodan işlem yapmayı gerektirmeyen işlemlerde,

-İzmir dışı illerden gelen veya İzmir'in Aliağa, Menemen, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ve Çiğli muhitlerinde yerleşik firmaların (diğer yerlerden parsiyel yük alanlar ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikastna sahip olanlar hariç) işlemlerinin İzmir TIR Gümrük Müdürlüğünden yapılmasının uygun bulunduğu,

Daha sonra söz konusu uygulamanın gözden geçirilerek 8/1/2015 tarihli ve 5083146 sayılı yazı ile karayoluyla gelen ve sadece "Yaygın Basitleştirilmiş Usul Kapsamı" Taşıt Üstü) TIR ithalat işlemlerinin İzmir Tır Gümrük Müdürlüğünce yürütülmesi şekline dönüştürüldüğü anlaşılmıştır.

Mezkur uygulama değerlendirilmiş olup, İzmir ili için Tır ithalat işlemlerinin İzmir Tır Gümrük Müdürlüğüne aktarılması uygulamasının Çandarlı Limanının faaliyete geçmesine müteakiben değerlendirilmeye alınması uygun bulunrnuşlur.

Bilgi edinilmesi ve ilgide kayıtlı yazı konusu 8/1/2015 tarihli ve 5083146 sayılı talimat yazısı kapsamı uygulamanın kaldırılması hususunda gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI

 

Bakan a.

 

Genel Müdür