Gümrükler Genel Müdürlügünün 21.04.2015 tarihli ve 7407007 sayili yazisi (Baz Yaglarda Ayniyat Tespiti Hk.)

Gümrükler Genel Müdürlügünün 21.04.2015 tarihli ve 7407007 sayili yazisi (Baz Yaglarda Ayniyat Tespiti Hk.)


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.04.2015 tarihli ve 7407007 sayılı yazısı (Baz Yağlarda Ayniyat Tespiti Hk.)

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :17474625

Konu :Baz Yağlarda Ayniyat Tespiti Hk.

21.04.2015 / 7407007

DAĞITIM YERLERİNE

 

Serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere geçici ithal edilmesi ve işleme faaliyeti sonrasında elde edilen işlem görmüş ürünün yeniden ihraç edilmesi esasına dayanan Dahilde İşleme Rejimi (DIR) Kapsamında, 2710.19.99 GTİP'lerinden ithal edilen baz yağların DIR kapsamında ihraç edilen madeni yağlar bünyesinde kullanıldığına dair ayniyet tespitinin 30.01.2015 tarihli ve 2015/8 sayılı Genelgemiz çerçevesinde yapılması hususunda bağlantı gümrük idarelerinizin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI

 

Bakan a.

 

Genel Müdür

 
DAĞITIM:
Tüm Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc